Leergang Sturing geven aan digitalisering: nieuwe ronde start in januari 2024

De leergang Sturing geven aan digitalisering voor bestuurders krijgt een vervolg. Op maandag 15 januari en op donderdag 1 februari 2024 starten twee nieuwe groepen. Er zijn nog plaatsen vrij!

Tijdens de leergang gaan bestuurders vijf dagen, over een periode van een half jaar, in kleine groepen met collega-bestuurders aan de slag met digitalisering. Het ontwikkeltraject werkt vanuit drie verschillende perspectieven: de impact op de maatschappij, de impact op onderwijs en leren, en vanuit publieke waarden. In de eerste drie modules bouwen bestuurders aan de verandervraag en een dashboard voor de eigen organisatie. In module 4 werken de groepen dit verder uit naar een nieuwe manier van strategievorming. Een die past bij het tempo van de digitale wereld. In de laatste module gaat de blik naar buiten: wat moeten we als sector gezamenlijk oppakken? En hoe werken we dan samen?

Samen de toekomst bouwen

De leergang wordt geleid door innovatie- en verandermanager Stephanie Ottenheijm. Op dit moment begeleidt zij drie leergang-groepen tot eind december. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe? ‘In dit ontwikkeltraject verkennen we met sprekers van binnen en buiten de sector hoe technologie onze samenleving en het onderwijs beïnvloedt. En wat dat van bestuurders vraagt. Door met elkaar dat gesprek te voeren ontstaat inzicht in hoe leidinggeven verandert als gevolg van digitalisering. Niet alleen voor de eigen instelling, ook voor de sector.

“De rode draad is: welke toekomst zien we als wenselijk en hoe kunnen we die samen bouwen?”

Per groep kijk ik welke vragen leven, zoals – “Wat houdt digitalisering in en hoe ziet de volgende stap eruit voor mij en mijn organisatie en moet ik overal in meegaan of heb ik keuzes?” – en hoe we daarop kunnen inspelen. Daardoor is elke groep weer anders. De rode draad is echter: Welke toekomst zien we als wenselijk en hoe kunnen we die samen bouwen?’ Die gesprekken leveren waardevolle inzichten op. Voor de eigen organisatie, en over hoe samen te werken in de sector. In de laatste module werken we aan concrete voorstellen voor die samenwerking. Inclusief de wijze waarop we die samenwerking invulling geven.’

Meer informatie & aanmelden

Weten hoe collega-bestuurders de leergang ervaren? Lees de publicatie Sturing geven aan digitalisering met testimonials van Joke Bos (Hout- en meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam), Pauline Satter (Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden) en Aniel Ramawadh (Zadkine). Heb je vragen over deze leergang, neem dan contact op met Martijn Timmer. Enthousiast geworden en klaar om jouw rol als bestuurder in het digitale tijdperk te versterken? Meld je aan via het aanmeldformulier.

Reacties (0)
Geef een reactie