Onze 13 workshop-tips voor het mbo tijdens de SURF Onderwijsdagen 2023

Samen het onderwijs toekomstbestendig maken, dit thema staat centraal tijdens de 25e editie van de SURF Onderwijsdagen op 14 en 15 november in ’s Hertogenbosch. Ook dit jaar is het mbo weer goed vertegenwoordigd in het programma-aanbod. Een overzicht van de sessies voor én door het mbo:

 

Dinsdag 14 november

RONDE 1

1. Npuls I Onderwijs bewegen

Benieuwd naar de plannen, ideeën en ambities van Npuls? Liaisons Elsbeth Vonkeman en Manon Geven praten je in 20 minuten helemaal bij over dit programma voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Aansluitend vertellen ze in 30 minuten hoe instellingen zich door sleutelteams verbinden aan Npuls, hoe je (met elkaar) aan de slag gaat en kunt bijdragen aan het landelijke programma.

11.30 – 12.20 I Dexter 11-13
Elsbeth Vonkeman en Manon Geven (Npuls)

2. Docenten ondersteunen bij moduleontwikkeling in Xerte

Ontdek in deze sessie hoe je samen met docenten (open) leermateriaal maakt met Xerte. De opdracht was: maak jezelf overbodig, zorg ervoor dat docenten zo zelfstandig mogelijk met Xerte aan de slag kunnen. Als ervaren e-learning ontwikkelaar dacht Corine Martens dat dit onmogelijk was. Want e-learning ontwikkelen is een vak apart. Toch ging ze de uitdaging aan. Samen met collega’s, en geïnspireerd door de eigen leermeesters zetten Corine en Valerie een uitgebreide toolbox aan middelen neer. Een zoektocht naar de juiste mix van tools om onderwijsteams eigenaarschap te geven over het ontwikkelproces en hen te ondersteunen en te ontzorgen bij het maken van didactisch sterke e-learningmodules.

11.30 – 12.20 I Dexter 19
Corine Martens en Valerie Sijtsma – Veltmaat (Deltion College)

RONDE 2

3. Npuls I Kennisinfrastructuur; de sleutel tot onderwijsinnovatie met ict

Voor het oplossen van vraagstukken op het gebied van onderwijs en ict is gebruik maken van bestaande kennis en expertise belangrijk. Ontdek tijdens deze sessie de cruciale rol van een solide kennisinfrastructuur in onderwijsvernieuwing. Verken de programmaonderdelen Centers fot Teaching and learning (CTL), Onderzoek, Vindbaarheid en Docentondersteuning en begrijp hun impact. In een interactieve ‘open space’ setting heb je de mogelijkheid om meer te horen over deze element, jouw inzichten te delen en vragen te stellen. Spar met collega’s over actuele thema’s en draag bij aan de toekomst van ons onderwijs. Deze sessie is interessant voor alle onderwijsprofessionals. Samen geven we vorm aan de digitale transformatie in het onderwijs.

13.40 – 14.30 I Limousin 1
Marian Kat-de Jong (Npuls) 

4. AI Studentendebat & pitches over de toekomst van onderwijs met AI-tool

Studenten van het Sint Lucas College, Avans Hogeschool en de VU Amsterdam proberen in het eerste deel van de sessie de moderator te overtuigen van hun standpunten over AI gebruik in hun huidige opleiding.  In het tweede deel zetten de winnaars van de challenge ‘Toekomstige AI-toepassingen voor studenten’ in presentaties uiteen welke toekomstige AI-Tools ze willen inzetten om een betere student en kritische burger te maken.

13.40 – 14.30 uur I Limousin 2
Studenten: Bon Cao (Sint Lucas), Maaike Kastelijns en Roos Verploegh (Avans Hogeschool), Kelly Spaans (VU).
Moderator: Samer Mansour (CEO/Founder Ceeds)
Jury: Kim Schildkamp (UTwente)


RONDE 3

5. Npuls: Wendbaar leren – voor ons allemaal

Een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem voor alle lerenden. Dat is één van de doelen van de Npuls transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs. Programmamanager Pauline Kamphorst neemt je mee in de plannen van de transformatiehub. Bart Lamboo, projectleider Microcredentials, vertelt meer over de successen en uitdagingen van de pilot Microcredentials van het Versnellingsplan en deelt de visie van de pilot voor de toekomst als het gaat om bij- en omscholen.

15.00 – 15.50 I Limousin 1
Pauline Kamphorst (Npuls)

6. Wat is de kracht van een eigen professioneel (multimedia-) contentteam?

Steeds meer instellingen hebben een multimedia-team met professioneel ingerichte studio’s om onderwijscontent te maken met- en voor de eigen opleidingen. In het team van ROC Amsterdam-Flevoland zijn drie Instructional Designers in de lead en is de co-creatie tussen vestigingen en open delen voorwaardelijk. Het team van Hogeschool Windesheim produceert sinds tien jaar honderden video’s, podcasts en infographics en heeft de ambitie om sterker in te gaan zetten op het open delen van deze content.  In een College-tour setting gaan de contentteams met het publiek in gesprek over de lessons learned, uitdagingen en ambities.

15.00 – 15.50 I Dexter 11-13
Pascal van de Kaa, Elles Schaaphok (ROCvA), Erik Hulsken (Windesheim) en moderator JaapJan Vroom (Npuls, MBO Digitaal).

7. Learning analytics: ga in gesprek over twee projecten en denk mee

In deze sessie komen twee lopende learning analytics projecten aan bod waarop input uit het publiek meer dan welkom is. Het eerste deel gaat over het SURF project waarin zes instellingen uit mbo, hbo en wo  samenwerken aan een nationale experimenteeromgeving. In het tweede deel wordt een concrete learning analytics case studie van de Universiteit Utrecht toegelicht; een dashboard dat studievertraging kan voorspellen. Ook bespreken Anouschka, Marije en Jeroen hoe deze casestudy het best geanalyseerd kan worden.

15.00 – 15.50 I Galloway
Anouschka van Leeuwen (UU), Marije Goudriaan (UU) en Jeroen de Jong (SURF)

Woensdag 15 november

RONDE 1

8. Npuls: Onderwijs bewegen & Bouwen aan een sectorale infrastructuur

Benieuwd naar de plannen, ideeën en ambities van Npuls? Johanna de Groot en Judith Huisman praten je in 20 minuten helemaal bij over dit programma voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Aansluitend legt programmamanager Ict-infrastructuur Jos van der Woude (Npuls) uit hoe je met een ict-infrastructuur vormgeeft aan het gezamenlijke ict-landschap in het Nederlandse publieke vervolgonderwijs.

11.30 – 12.20 I Limousin 1
Johanna de Groot, Judith Huisman, Jos van der Woude (Npuls)

9. Hoe komen we samen tot een ecosysteem van microcredentials – drie inspirerende praktijkvoorbeelden

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van edubadges en micro-certificering? Je hoort het in deze sessie waarin mbo-, hbo-  en wo-instellingen je meenemen in hun recente praktijkervaringen. Zo onderzocht Koning Willem I College hoe geverifieerde (skills)ontwikkeling doorlopend wordt verzameld en hergebruikt als microcertificeringen (badges). Ook keek het naar Europese en globale ontwikkelingen, open standaarden, en self sovereign identity. Het KWC toont onderzoeksresultaten en een werkende demo.

11.30 – 12.20 I Dexter 22-24
Juul de Louw (Koning Willem I College), Bram van Essen (CLI, Erasmus Universiteit), Marie-Louise Goudeau (Universiteit Utrecht), Brenda Lems (Hogeschool Rotterdam), Jelle Millenaar (Impierce Technologies) en Martijn Bos (Learning City Oss) – Talentencampus). 

10. Generatieve AI: Hoe leren we van elkaar?

Generatieve AI is niet meer weg te denken en de meeste onderwijsinstellingen willen het doordacht adopteren. Maar hoe doe je dat en wat is de impact? Binnen het Amsterdamse Netwerk voor Onderwijsinnovatie delen een aantal instellingen kennis over ontwikkelingen in technologie en EDTech. Onder andere de verschillen in context, onderwijsvisie en cultuur tussen deze instellingen ten aanzien van beleidsvorming en aanpak op een dossier zoals generatieve AI, levert nieuwe inzichten op. Bovendien hebben we al de nodige producten ontwikkeld; wat is er al, wat zijn de reacties en welke vragen spelen er nog?

11.30 – 12.20 I Limousin 3
Tijmen Leurs (MBO Digitaal), Peter Dekker (HvA), Silvester Draaijer (VU)

RONDE 2

11. Npuls: de gemixte boekenkast

Alle leermaterialen op de plek waar je werkt. Hoe fijn zou het zijn om alles – net als vroeger – geordend in de boekenkast te vinden? Binnen de transformatiehub Digitale leermaterialen van Npuls zijn er plannen en ideeën voor een optimaal gevulde digitale boekenkast voor lerenden en docenten. De thema’s die tijdens deze sessie aan bod komen zijn de drie pijlers van de transformatiehub: het ecosysteem voor, de regie op en de transformatie naar digitale leermaterialen. Met behulp van de tools die nu al beschikbaar zijn, jullie ideeën en frisse blik, creëer je jouw eigen boekenkast.

13.40 – 14.30 I Dexter 11-13
Menno de Waal (Graafschap College & Npuls), Wilma van Wezenbeek (Vrije Universiteit & Npuls), en Lieke Rensink (Npuls).

RONDE 3

12. AI een boost voor open leermaterialen?

Onderwijsinstellingen ontwikkelen steeds meer open leermateriaal, maar kunnen vaak de toenemende vraag niet aan. In deze sessie onderzoeken we of generatieve AI een boost kan geven aan het ontwikkelen van open leermateriaal. Bijvoorbeeld bij de planning, scenario’s, scripting, (post)productie, metadatering, voice-over en verwerkingsopdrachten. Tijmen en Marc gaan in gesprek met en AI-expert, docent, onderzoeker, contentcreator om verschillende perspectieven samen te brengen en te verkennen. En ook het publiek kan natuurlijk meepraten.

15.00 – 15.50 I Limousin 1
Tijmen Leurs en Marc Dietzenbacher (MBO Digitaal)

Deelnemers aan het panelgesprek zijn: Erdinç Saçan (Fontys ICT, senior lecturer en onderzoeker), Serge de Beer (LearningTour, videospecialist leren en presteren), Erik Boon (VU, AV consultant onderzoekswerkplaats VU), Robert Schuwer (Onderzoeker Open Educational Resources), Richard Overwijk, (Deltion College, onderwijsadviseur blended leren), Jamie de Vré (ROCvAF, coördinator Team Content Creation en i-coach)

13. Maak kennis met de pilothubs van Npuls

XR, Studiedata & AI, allemaal actuele en belangrijke onderwerpen die spelen in het onderwijs. In fase 1 gaan drie teams aan de slag met deze onderwerpen in een pilothub. Programmamanager van de pilothubs, Karin Eijsink en de projectleiders van de drie hubs; Dominique Campman (Studiedata), Jelle Kok (EdTech) en Esther van der Linde (XR) vertellen je er graag meer over.

15.00 – 15.50 I Dexter 11-13
Karin Eijsink, Dominique Campman, Jelle Kok en Esther van der Linde (Npuls) 

Meer informatie

Kijk hier voor een overzicht van het volledige programma met alle sessies tijdens de SURF onderwijsdagen op 14 en 15 november. 

 

 

 

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie