5 vragen over Npuls’ subsidieregeling Centers for Teaching & Learning

De CTL-subsidieregeling van Npuls is gepubliceerd. Alle instellingen komen de volgende jaren in aanmerking voor toekenning van een CTL-subsidie. Voor de eerste ronde kunnen scholen vanaf 2 oktober de subsidie voor hun eigen Center for Teaching & Learning aanvragen. 5 korte vragen en antwoorden over deze subsidieregeling.

#1 Waarom een CTL-subsidieregeling ?

Eén van de ambities van Npuls is dat in 2031 alle 107 publiek bekostigde mbo-, hbo- en wo-instellingen een Center for Teaching & Learning (CTL) hebben opgezet of doorontwikkeld. De CTL-subsidieregeling stelt instellingen in staat een financiële bijdrage aan te vragen voor het oprichten of uitbreiden van een CTL binnen hun onderwijsinstelling. Npuls begeleidt instellingen bij het oprichten en doorontwikkelen van een CTL en door het stimuleren van kennisdeling in de CTL-community. Deelnemende instellingen worden aangemoedigd om samen te werken en onderling kennis en ervaringen met elkaar te delen.

#2 Om welk subsidiebedrag gaat het?

Instellingen kunnen een subsidie aanvragen van minimaal €250.000 en maximaal €500.000 per instelling.

#3 Hoeveel rondes kent de subsidieregeling?

De toekenning gebeurt in vier rondes. De regeling die nu gepubliceerd is, richt zich op de ontwikkeling van maximaal 44 CTL’s in de eerste twee subsidierondes. De eerste aanvraagronde is open van 2 t/m 31 oktober 2023. De tweede aanvraagronde is open van 1 t/m 31 oktober 2024.

#4 Om hoeveel subsidieaanvragen gaat het in de eerste ronde?

In deze eerste ronde worden 20 tot 22 aanvragen toegekend, afhankelijk van welk subsidiebedrag de instellingen aanvragen.

#5 Wie beoordeelt mijn aanvraag?

Zowel het het aanvragen van een subsidie als de toekenning ervan verloopt via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via de website. Na sluiting van de aanvraagtermijn op 1 november gaat DUS-I met een beoordelingscommissie aan de slag om de aanvragen te beoordelen. Vervolgens brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan de minister voor toekenning van de subsidies.


Nog meer vragen?

Heb je een vraag over de regeling, de criteria, de uitvoering van de regeling, de procedure en de wijze van beoordeling? 
Dan kan je bij DUS-I terecht.
Alle inhoudelijke vragen over CTL’s, vragen over de begeleiding vanuit Npuls en de onderlinge samenwerking, kun je stellen aan Npuls. Veel vragen heeft Npuls al voor je beantwoord in deze FAQ.
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar 
ctl@npuls.nl en /of schrijf je in voor de Landelijk Kennisnetwerk CTL online bijeenkomsten op 19 september, 3 & 17 oktober. Tijdens deze bijeenkomsten deelt Npuls informatie over het aanvraagproces van de CTL-subsidieregeling. Daarnaast vertellen experts wat de subsidie voor het onderwijs betekent en is er ruimte voor vragen. Bekijk hier de agenda en schrijf je in voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie