Kick-off applicatiecatalogus: op weg naar een programma van eisen

Op 12 juli 2023 was de kick-off voor het realiseren van een programma van eisen om te komen tot een mbo-brede applicatiecatalogus. De applicatiecatalogus is een essentiële tool voor een optimale digitale serviceverlening. Tijdens de kick-off maakte de projectgroep een inventarisatie van wat de applicatiecatalogus precies is en gaat betekenen voor het mbo.

Bij dit traject, met in de werkgroep mbo-scholen, Kennisnet en SURF wil de projectgroep komen tot een programma van eisen voor een applicatiecatalogus. Het was een dag vol positieve energie en er is zeker het één en ander bereikt:

  • Er is overeenstemming over het doel, het nut en de noodzaak van een catalogus;
  • Er ligt een brede inventarisatie van de doelgroepen en de gewenste functionaliteiten;
  • Voorgaande wordt nu verder uitgewerkt in userstories inclusief bijbehorende gegevens (data) om dit vervolgens om te zetten in het programma van eisen.

Waarom een applicatiecatalogus?

Dit project is gestart vanuit het programma Cyberveiligheid mbo. Het doel van de applicatiecatalogus is dat mbo-scholen applicatie-informatie, -kennis en (benchmark) -informatie uit kunnen wisselen en scholen gebruikte software kunnen vergelijken met andere mbo-instellingen. De applicatiecatalogus biedt, bij collectief gebruik, niet alleen inzicht in het applicatielandschap van de eigen school maar van de gehele mbo-sector. Zo draagt de applicatiecatalogus bij aan “de basis op orde” door inzicht, overzicht en vooruitzicht te bieden. De mbo-sector is hierdoor beter in staat om, samen, beter vorm te geven aan de toekomstige flexibele, modulaire en veilige informatievoorzieningen die lerenden optimaal kunnen ondersteunen.

Doe je mee?

Wil je meer weten over, of een bijdrage leveren aan de applicatiecatalogus? Neem dan contact op met Aladin Mhamdi. De projectgroep is samengesteld maar kan altijd leden gebruiken. Doe je mee?

 

 

Reacties (0)
Geef een reactie