Leergang Sturing geven aan digitalisering: Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Digitalisering is door de allesomvattendheid een complex thema om op te sturen. Want: Hoe houd je als bestuurder grip op alle ontwikkelingen? Welke keuzes maak je? En hoe zorg je dat digitalisering bijdraagt aan belangrijke waarden als inclusiviteit, gelijke kansen, zelfontplooiing en betekenisvol contact voor elke student? De leergang Sturing geven aan digitalisering daagt bestuurders uit om hier met elkaar meer zicht en grip op te krijgen.

Onze sector is volop in transitie. Bij veel scholen zijn er al aanpassingen gemaakt in de architectuur en de infrastructuur om het onderwijs van de toekomst vorm te gegeven: onderwijs waar een leven lang ontwikkelen centraal staat en de lerende een eigen leerpad samenstelt. Ontwikkelingen waarbij digitalisering een steeds fundamentelere rol inneemt. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie klaar is voor deze ontwikkeling? Hoe behoud je overzicht en regie? Tijdens de leergang Sturing geven aan digitalisering ga je hierover gedurende vijf sessies in gesprek met collega-bestuurders.  

Samen meer zicht op digitalisering

Keuzes in dit proces hebben niet alleen invloed op de toekomst van het onderwijs, maar ook op waarden zoals gelijkheid, autonomie en privacy. Door de allesomvattendheid is het een complex thema om aan te sturen. Met de leergang Sturing geven aan digitalisering voor bestuurders word je uitgedaagd om, samen met acht collega’s, meer zicht te krijgen op:

• Hoe digitalisering ons onderwijs verandert;
• Hoe digitalisering kan bijdragen aan het invullen van onze maatschappelijke opgave;
• Tot welke strategische vraagstukken en keuzes dat leidt;
• Wat de impact van deze keuzes is op de organisatie;
• Wat werkt bij implementatie.

Doelgroep, data en locatie

De leergang is speciaal gericht op bestuurders en wordt meerdere keren aangeboden op een locatie in het midden van Nederland. Hieronder is per groep te zien wanneer de vijf modules zijn gepland.

Groep 1:
– Sessie 1 – 12 april
– Sessie 2 – 25 mei
– Sessie 3 – 6 juli
– Sessie 4 – 12 oktober
– Sessie 5 – 20 december

Groep 2:
– Sessie 1 – 10 mei
– Sessie 2 – 15 juni
– Sessie 3 – 26 september
– Sessie 4 – 25 oktober
– Sessie 5 – 20 december

Groep 3:
– Sessie 1 – 3 oktober
– Sessie 2 – 4 oktober
– Sessie 3 – 2 november
– Sessie 4 – 3 november
– Sessie 5 – 20 december

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten? Lees dan de brochure. Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl
Wil je je gelijk aanmelden? Mooi! Dat kan hier.

Reacties (0)
Geef een reactie