Monitor Leren lesgeven met ict: doe je mee?

Maakt jouw school al gebruik van de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium? Dit is een onderzoeksinstrument om het niveau van ict bekwaamheid bij het lesgevend personeel in beeld te brengen.

Met behulp van een online vragenlijst geven docenten aan in hoeverre ze gebruik maken van verschillende ict-toepassingen, en in hoeverre zij beschikken over de bijbehorende competenties. Hierbij komen ook vragen aan bod over de mate waarin docenten zich professionaliseren op het gebied van didactisch gebruik van ict en of ze bekend zijn met het iXperium.

Kosteloos
In het voorjaar van 2022 zetten 32 mbo-instellingen dit praktische instrument in om koers te bepalen ten aanzien van digitalisering en het gewenste niveau van ict-bekwaamheid te kunnen formuleren. Om goed te faciliteren bij digitalisering biedt MBO Digitaal, namens het programma Digitaal Bekwaam, ook de andere mbo-scholen aan om kosteloos gebruik te maken van het onderzoeksinstrument.  De afname vindt eind maart plaats.

Aanmelding
Interesse? Meld je aan via de website van het iXperium. Vragen? Stuur dan een bericht naar Bas Kurver (bas.kurver@han.nl) of naar Marit Montsanto (m.montsanto@mbodigitaal.nl).

 

Reacties (0)
Geef een reactie