Leergang ‘Flexibiliseren in het mbo & de impact op onderwijslogistiek’ start op 9 maart

Studenten verwachten steeds meer keuzevrijheid. Mbo-scholen spelen hierop in door te flexibiliseren. Deze verandering heeft impact op de onderwijslogistiek van scholen. Het themateam Onderwijslogistiek ontwikkelde daarom de Handreiking Onderwijslogistiek die de reis beschrijft die je als school aflegt naar flexibel en modulair onderwijs. Omdat modulariseren en flexibiliseren in de praktijk niet zo eenvoudig blijkt, biedt prof. dr. ir. Marcel van Assen (MSc van OPX) de leergang Flexibiliseren in het MBO & de impact op onderwijslogistiek. 

Deze leergang is gebaseerd op het gedachtegoed van de Handreiking Onderwijslogistiek. De leergang duurt zeven dagen en kent zes modules.

Wat je leert tijdens deze leergang:

  • Je doet kennis, inzicht en vaardigheden op waarmee je het voortouw kunt nemen bij het modulariseren en flexibiliseren binnen jouw instelling.
  • Je bent in staat om kritisch te reflecteren op de huidige manier van modulariseren en flexibiliseren binnen je organisatie.
  • Je kent de dilemma’s en dynamiek op bestuursniveau ten aanzien van modulariseren en flexibiliseren.
  • Je weet welke principes essentieel zijn voor het invoeren van bepaalde scenario’s van en modulariseren en flexibiliseren.
  • Je kunt verschillende scenario’s vertalen in een of enkele heldere serviceconcepten en op basis daarvan de eisen vaststellen t.a.v. onderwijslogistiek binnen je organisatie.
  • Je bent in staat om op betrouwbare en transparante wijze analyses uit te voeren en die te vertalen naar bruikbare resultaten voor modulariseren en flexibiliseren.
  • Je weet waarom portefeuillemanagement, sturen op resultaat en digitalisering voorwaardelijk zijn om te flexibiliseren.

Wil je meer weten over vorm, kosten, data en begeleiding van de Leergang? Of wil je je direct inschrijven? klik dan hier.

Namens de regiegroep Onderwijslogistiek

Reacties (0)
Geef een reactie