Terugkoppeling bijeenkomst Xedule 8 november 2022

Op 8 november 2022 vond er weer een gebruikersbijeenkomst van Xedule plaats. Deze keer vanuit het Beatrixgebouw, Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst was “uitverkocht” en vanuit het hele land waren er onderwijscollega’s aanwezig. De dag werd geopend door de twee voorzitters en daarna werden we door Advitrae getrakteerd op de roadmap en veranderingen in de komende releases, verbeteringen, verdere doorontwikkelingen van MYX en aanpassingen om de cybersecurity te verhogen. De voorzitter nam ons toen mee in de zaken die spelen bij de RFC (Request For Change) commissie waarna een koffiepauze werd ingelast.

Na de pauze kregen we een presentatie over het gebruik van de toets machine. Hierbij werden de ervaringen over de voor- en nadelen over het gebruik van de toets machine uitgewisseld. Vervolgens werd het gesprek uitvoerig voortgezet over het onderbrengen van het planningsproces van toetsen in Xedule.

Na de lunch werden er verschillende onderwerpen besproken. Deze keer stonden koppelingen met Xedule op de agenda. De koppelingen tussen Xedule en OSIRIS, Raet, Eduarte en Afas werden in vier ronde tafelsessies besproken. Daarnaast werd er gesproken over Xedule en documentatie en studenten. Hierbij ging het voornamelijk over een goede manier van documenteren van alles rondom Xedule en wat de impact is van persoonlijk en flexibel leren i.r.t. Xedule en de student. Vervolgens werd er door de verschillende sessie begeleiders een terugkoppeling gegeven.

Aan het eind van de bijeenkomst werd iedereen verzocht  het evaluatieformulier in te vullen. De volgende bijeenkomst staat gepland op 7 maart 2023. De locatie is nog niet bekend, maar gaan we uit van een fysieke bijeenkomst.  Terugkijkend op een mooie en nuttige bijeenkomst danken we de agendacommissie van Xedule. De in de feedback benoemde onderwerpen die jullie graag behandeld zien, zullen door de agendacommissie worden meegenomen in de planning van de volgende bijeenkomst.

Wil je lid worden van, bijeenkomsten bijwonen, meer weten over, of een bijdrage leveren aan de gebruikersgroep Xedule neem dan contact op met Joël de Bruijn.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie