Lodewijk Asscher benoemd tot voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs

Dr. Lodewijk Asscher wordt de nieuwe voorzitter van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. De minister heeft ingestemd met het voorstel van de benoemingscommissie bestaande uit bestuurders uit mbo, hbo en wo, en het ministerie van OCW. Asscher volgt daarmee per 1 januari 2023 de huidige voorzitter a.i. Hans Nederlof op. Gelijktijdig is door de MBO Raad besloten dat Bert Beun (Deltion College) en Mirjam Koster (Graafschap College) worden afgevaardigd door het mbo als leden in de stuurgroep Digitaliseringimpuls.

De benoemingscommissie heeft Asscher als kandidaat voor het voorzitterschap voorgedragen aan minister Dijkgraaf. De minister heeft ingestemd met dit voorstel. Bert Beun is content met de benoeming van de nieuwe voorzitter: “Lodewijk Asscher heeft passie voor het onderwijs en is fervent voorstander van verbinding tussen alle sectoren in het onderwijs, met name tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Hij beschikt over inhoudelijke kennis en is een echte verbinder. Ik vind Asscher een aanwinst voor de Digitaliseringsimpuls.”

Bijdragen aan onderwijs van de toekomst
Over zijn werk voor de Digitaliseringsimpuls, zegt Asscher: “Voor mij is het essentieel om met de scholen een bijdrage te leveren aan het onderwijs van de toekomst. Goed voor studenten én goed voor de samenleving. Daar wil ik als voorzitter actief een bijdrage aan leveren.”
Asscher start op 1 januari 2023 en zal betrokken zijn bij de opbouw van het programma. Als voorzitter zal hij de overige leden van de stuurgroep benoemen, die worden voorgedragen door MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Ook SURF heeft zitting in de stuurgroep. Daarnaast zal Asscher een rol spelen in de selectie van de directeur van het programma.

Over Lodewijk Asscher
Dr. Lodewijk Asscher (Amsterdam, 1974) is sinds maart 2022 partner bij adviesbureau Van de Bunt en voorzitter van de taskforce Doelmatigheid bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daarvoor was hij van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2012 tot 2017 was de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. In 2006-2012 was hij wethouder van Amsterdam (sinds 2010 belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid).

Over Digitaliseringsimpuls Onderwijs
Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van samenwerking en digitalisering nog beter te benutten. Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten doen mee.

Het programma heeft drie hoofdambities:

  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren;
  • De adaptiviteit van het onderwijs verhogen;
  • De functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten verbeteren.

Het programma wordt gefinancierd uit Nationale Groeifondsgelden. In april jl. is €560 miljoen toegekend voor de aanvraag Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Meer weten? Bezoek digitaliseringsimpuls.nl

 

Reacties (0)
Geef een reactie