Netwerk Onderwijslogistiek en de Onderwijscatalogus

In een geanimeerde netwerkbijeenkomst met ruim 50 deelnemers en 4 sprekers, hoorde je op 13 oktober jl. in Woerden de hersens kraken. De onderwijscatalogus stond centraal. Een lastig thema zo bleek. Geen discussie over de relevantie maar een enorme uitdaging in de realisatie ervan. Relevant omdat bij een verdere flexibilisering en modularisering van ons onderwijs, de catalogus kan dienen als publicatietool van het aanbod; niet alleen voor intern gebruik bij het samenstellen van leerarrangementen, maar zeker ook voor het informeren van ‘LLO-studenten’ en studenten van andere instellingen over het aanbod ‘bij de buren’. Echter zou de catalogus de bron moeten zijn voor het vullen van onderwijsondersteunende logistieke applicaties als SIS, LMS en plannings- & roosterprogramma.

Hoe inspirerend en tegelijk ingewikkeld dat is, vertelden Henk van Geest (ROC Midden Nederland), Johan van der Steen (DaVinci College) en Greult Visser (Landstede) uit eigen ervaring. En dat liep uiteen van fundamenteel nadenken over welke data je op welke manier zou willen vastleggen en tot welk programma van eisen/wensen dat leidt, tot hoe binnen bestaande applicaties als Osiris en Educator informatie wordt gedefinieerd en doorgelinkt naar aanpalende applicaties.

Ulrike Wild van Wageningen University & Research vertelde over 2 pilots waarin een aantal universiteiten hun studenten toegang geven tot elkaars onderwijs. Ook hier een prominente plek voor de onderwijscatalogus maar vooral ook voor de EduID en eduxchange, door middel waarvan studenten en medewerkers zich voor opleidingen bij elkaar kunnen inschrijven middels een gezamenlijke digitale omgeving.

Stof tot nadenken, napraten en netwerken genoeg. En dat napraten en netwerken deden we met een hapje en een drankje na afloop van de bijeenkomst waarbij nieuwe contacten werden gelegd en informatie ruimschoots werd uitgewisseld. Lotgenoten kwamen elkaar bij het station in Woerden nog tegen waar wachtend op de trein het napraten nog even voortduurde. Al met al een geslaagde bijeenkomst en langs deze weg weer een woord van dank aan iedereen die hier weer een bijdrage aan heeft geleverd.

19 januari 2023 kun je alvast noteren in je agenda want dan is de volgende netwerkbijeenkomst van het netwerk onderwijslogistiek.

Reacties (0)
Geef een reactie