Donderdag 14 april netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek

Beste collega’s onderwijslogistiek,

In februari hadden we onze laatste bijeenkomst. Met ‘Onderwijs(logistiek) in transitie’ hadden we een druk programma. Landstede vertelde over de acht onderwijslogistieke modellen binnen de Landstede worden gebruikt. ROC van Amsterdam deelde de zoektocht naar de vrijheid in het uitstippelen van een eigen leerroute. En we sloten de bijeenkomst af met een terugkoppeling van het team onderwijslogistiek vanuit het programma doorpakken op digitalisering. De presentaties kan je terugvinden in de Teams-omgeving.

De regiegroep bereidt nu de april-bijeenkomst voor. We nodigen je graag uit voor de volgende netwerkbijeenkomst op donderdag 14 april februari van 14.00 – 16.00 uur, online. Het onderwerp is:

Handreikingen voor de worsteling met flexibel onderwijs

Worstelen jullie ook met de inrichting van flexibel en modulair onderwijs in het kader van nieuwe onderwijsontwerpen en een leven lang ontwikkelen? Flexibiliseren kan namelijk in verschillende scenario’s, zoals tempo, plaats of inhoud of combinaties hiervan. Ieder scenario brengt wel een eigen set met uitdagingen met zich mee. Flexibilisering en modularisering is ook nog eens een multidisciplinair vraagstuk met een brede impact binnen je school. Even een werkwijze “lenen” is ook niet gemakkelijk want niet iedereen bevindt zich in dezelfde fase of kent dezelfde ambitie. Er wordt binnen de mbo-scholen veel nagedacht en gesproken over hoe om te gaan met deze materie. Tijdens deze bijeenkomst willen we je handreikingen geven om flexibel en modulair onderwijs binnen je eigen school verder vorm te geven.

Het volledige programma voor de netwerkbijeenkomst ziet er als volgt uit:

14.00     Opening en mededelingen
14:10     Inrichtingsprincipes voor Flexibilisering & Modularisering – Kasper Nobel/Rob Vos (MBO Digitaal)
14:35     Flexibel onderwijs & Microcredentials en Edubadges – Lisette Reuvers (AEF)
14:50     Korte pauze
14:55     Een nieuw fenomeen? De Flexibel Inzetbare Module (FIM) – Carla Bloeme (Graafschap College)
15:15     Hoe pas je een FIM dan toe – Johan van der Steen (Da Vinci College)
16.00     Sluiting

Handreiking 1: Inrichtingsprincipe voor Flexibilisering & Modularisering – Kasper Nobel/Rob Vos (MBO Digitaal)
De werkgroep onderwijslogistiek, vanuit het programma doorpakken op digitalisering, heeft een verkenning gedaan rondom principes die nodig zijn om flexibel en modulair onderwijs in te richten. Tijd om samen te bespreken of jullie die keuzes herkennen of misschien ook gemaakt hebben en wat daar het gevolg van is.

Handreiking 2: De waardering van flexibel onderwijs met Microcredentials en Edubadges – Lisette Reuvers (AEF)
In iets meer dan een “masterkwartier” word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de Microcredentials & Edubadges in het mbo.

Handreiking 3: Een nieuw fenomeen? De Flexibel Inzetbare Module (FIM) – Carla Bloeme (Graafschap College)
Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd wat de FIM is en hoe deze zich verhoudt tot onderwerpen als LLO en de persona’s en hoe een FIM zich dan verhoudt tot in relatie tot een leervraag en wat dit zou kunnen betekenen voor de flexibilisering en modularisering van het onderwijs.

Handreiking 4: Hoe pas je een FIM toe – Johan van der Steen (Da Vinci College)
Een handreiking rondom de FIM en hoe de MORA dan weer ingezet kan worden om binnen je organisatie flexibilisering en modularisering van het onderwijs en de effecten hiervan inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

De data voor de volgende bijeenkomsten is 9 juni 2022.

Mochten er vragen, suggesties of voorbeelden zijn die we kunnen delen of mocht je willen deelnemen aan het netwerk onderwijslogistiek laat het ons dan weten. Hiervoor mail je naar Anne Alles a.alles@mbodigitaal.nl

Met vriendelijke groet, de regiegroep onderwijslogistiek in het mbo:

Henk van Geest, Jaco van der Meer, Johan van der Steen, Hans Kuipers, Cock Vonk, Rob Vos en Anne Alles

Reacties (0)
Geef een reactie