Update team Bruggen Bouwen

Start peergangen

In het voorjaar starten de volgende peergangen:

  • Veranderkunde: 7 maart
  • Adviesvaardigheden: 24 maart
  • Technovator: 17 mei

In deze peergangen zijn nog plekken vrij. Zijn er i-coaches in jullie instelling die willen deelnemen? Let op: ditmaal graag aanmelden via Anne-Marije Kraijnbrink, omdat Midja op vakantie is. Alle data van de peergangmodules vinden jullie hier.  De peergang onderwijskunde is verplaatst naar het najaar, omdat we net te weinig aanmeldingen hadden.

Open podium

Op 31 maart van 10.00 -11.00 uur organiseren we het tweede open podium. Van harte uitgenodigd! In deze laagdrempelige bijeenkomst kunnen jullie goede voorbeelden en actuele vragen delen met collega Brughoofden. Jullie ontvangen in de loop van maart het outlook-vergaderverzoek voor deze bijeenkomst. Het eerste open podium is zeer positief geëvalueerd door de deelnemers. Circa 10 Brughoofden hebben deelgenomen. Centraal stond het delen van ervaringen over de vraag: hoe stimuleer je de vraag naar i-coaching in je organisatie? Daarnaast zijn we geïntroduceerd in het concept van simultaan leren van het ROC van Amsterdam.

Onderzoek peergang opleidingsmanagers

De opleidingsmanager is cruciaal bij de inzet van ict in het onderwijsproces. In veel gevallen speelt de opleidingsmanager ook een belangrijke rol in de aansturing van de i-coaches. Vanuit dit besef is in het netwerk Bruggen Bouwen de handreiking ict-bekwaamheid voor opleidingsmanagers gepubliceerd. In vervolg daarop onderzoeken we met een groep instellingen de mogelijkheden om vanuit het programma een aanbod voor opleidingsmanagers te doen. Op 12 april van 16.00 – 17.00 uur, komt deze groep weer bij elkaar. Belangstelling om aan te schuiven bij deze meeting? Stuur dan een e-mail naar Marius van Zandwijk.

 

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie