Terugblik netwerk onderwijslogistiek 10 februari 2022

Op donderdag 10 februari 2022 was het om 14:00 uur weer tijd voor de eerste netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek van het kalenderjaar 2022. Dit keer mochten we meer dan 40 deelnemers begroeten en de bijeenkomst werd geopend door de voorzitter.
Er waren dit keer geen mededelingen en de agenda is kort besproken waarna al snel de stap gemaakt kon worden naar de eerste presentatie van ROC van Amsterdam.

ROC van Amsterdam
Het eerste onderwerp werd gepresenteerd door Cootje van Twillert en Ellen Vaessen van ROC van Amsterdam. De vraag die zij stelden is, waar zoek je de keuzevrijheid voor studenten. Team Media zoekt de vrijheid in het uitstippelen van een eigen leerroute. Zij namen ons mee in hun reis om dit te implementeren. Via stellingen ontstonden verschillende gesprekken. Niets voor niets was al aangegeven dat ze benieuwd waren naar ideeën vanuit het netwerk om goed in te kunnen schatten welke keuzes studenten willen gaan maken. Na hoe kun je keuzes van studenten voorspellen werd de vraag gesteld in welke mate je studenten mag beïnvloeden bij hun keuze. Ook kwam ter sprake dat het van belang is om met het bedrijfsleven samen te kijken naar welke ontwikkelingen gaande zijn in het werkveld om daar zo snel mogelijk op te kunnen anticiperen. Waardevolle discussies waardoor de tijd al snel vergeten werd. Absoluut niet erg maar de voorzitter moest de discussie helaas afbreken om naar het volgende onderwerp over te kunnen stappen.

Landstede Groep
Vanuit Landstede waren Monique Hanekamp en Anne van der Meulen aanwezig en zij gaven een presentatie over acht onderwijs logistieke modellen die binnen Landstede Groep voorkomen. Deze werden al sinds 2008 ontwikkeld in het programma “talentvol ontwikkelen”. Om tot de acht flexibiliseringsmodellen te komen is het Flexibiliseringsprofiel en een analysekader gebruikt dat binnen Landstede is gemaakt. Het flexprofiel en analysekader is niet bedoeld om processen voor teams in te richten maar om vanuit de eigen beginsituatie meer op maat onderwijs te ontwikkelen en de onderwijslogistiek daarop aan te passen. Door modellen te delen binnen school, ontstaat een startpunt om verder te flexibiliseren waarbij de docentprofessionalisering het vliegwiel is voor flexibel onderwijs verteld Anne. Ook voor Landstede blijkt de onderwijslogistieke ondersteuning nog een enorme uitdaging. Alle teams in eenzelfde ondersteunende applicatie blijkt niet te werken. Na een korte toelichting op het flexprofiel, het analyse kader en de modellen als bv. het MBO scrum, werkplaats en stationsmodel, konden mensen vragen stellen en in gesprek met elkaar gaan om tot nieuwe inzichten komen. Het is door de uitgangspunten duidelijk dat Landstede Groep de student centraal heeft gesteld. Deze uitgangspunten zijn:

• Een student start waar hij gebleven is.
• Een student kiest wanneer hij/zij eraan toe is.
• Een student werkt op zijn/haar hoogste niveau.

Doorpakken op digitalisering
Vanuit het team onderwijslogistiek (Doorpakken op digitalisering) waren Kasper Nobel en Rob Vos aanwezig en gaven een terugkoppeling van de eerste tweedaagse die het onderwijslogistieke team heeft gehad onder begeleiding van Prof dr. Ir. Marcel van Assen. In die tweedaagse is er gesproken over de keuze wat voor school je wil zijn. Welke producten je levert en welke serviceconcept je hierbij wil aanbieden en zoals tijdens de andere presentaties in andere terminologie ook al genoemd werd, welke besturingsfilosofie daarbij past. Hierbij kun je denken aan keuzes op dimensies als flexibel vs. standaardisatie en individu vs. groep maar ook autonomie vs. regels en centraal vs. decentraal. Hierbij rees de vraag of er ook een optimale configuratie te vinden was welke helaas nog niet beantwoord is.

Ook is er gekeken naar de impact van de scenario’s (verbreden & verdiepen, vertragen & versnellen, configuratie kiezen & eigen ontwikkeltraject) op de processen binnen een school. Hiervoor is gebruik gemaakt van de MORA. De uitkomst hiervan was dat alle scenario’s kunnen worden gefaciliteerd vanuit de bestaande procesarchitectuur. Wel wordt er een toename van complexiteit, repeterende werkzaamheden, informatiehandeling en informatiebehoefte voorzien. Processturing en het reduceren van ketenverliezen vergen eigenaarschap waarbij een school dit goed belegd moet hebben. Zo is er gesproken over de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hierbij noodzakelijk zijn. Deze veranderingen dienen ondersteund te worden door een cultuurshift. Onderwijs is vooral familiair ingericht en zal door een meer wendbare cultuur flexibeler kunnen anticiperen op de vraagstukken als flexibilisering en modularisering van het onderwijs. Na de terugkoppeling is er via een mirobord input verzameld over welke principes, dimensies, kaders, uitgangspunten, voorwaarden of hoe je ze maar wil noemen, er nodig zijn om de scenario’s, verbreden & verdiepen etc., mogelijk te maken. Wij danken het netwerk voor deze input die meegenomen zal worden naar de tweede tweedaagse van 8 en 9 maart.

Afsluiting Netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek
De voorzitter sloot om 16:00 de bijeenkomst en nodigt uit tot samenwerken en elkaar op te zoeken voor een digitale borrel. Voor jullie agenda goed te weten dat op 14 april 2022 de volgende bijeenkomst plaatsvindt. De presentaties van ROC van Amsterdam, Landstede en de terugkoppeling vanuit het team onderwijslogistiek worden aangeboden via de teamsomgeving van het netwerk onderwijslogistiek. Ideeën voor onderwerpen of thema’s voor volgende bijeenkomsten zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar Rob Vos via r.vos@mbodigitaal.nl

Reacties (0)
Geef een reactie