Terugkoppeling OL bijeenkomst 25 november

Donderdag 25 november 2021 was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met meer dan vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. De voorzitter opende de bijeenkomst en vroeg de aanwezigen, tijdens de mededelingen, reactie te geven op de impact analyse die is uitgebracht vanuit het programma Doorpakken op Digtalisering. Die reactie kan worden gestuurd naar rob.vos@sambo-ict.nl. Verder wordt er even stil gestaan bij het vertrek van Robert van der Jagt en Leo Bakker. Leden van de regiegroep en alle aanwezigen danken hun hartelijk voor alles wat ze voor het netwerk onderwijslogistiek hebben gedaan en betekend.

 De agenda voor de middag toonde een rijk programma met diverse presentaties rondom het thema ‘Onderwijs(logistiek) in transitie’. De instellingen Albeda, Gilde Opleidingen, Noorderpoort, Aventus en MBO Rijnland lieten zien wat dit thema voor hen betekent. We danken hen voor het delen van deze mooie en interessante inzichten. 

 Albeda

De eerste presentatie genaamd Keuzedelen en onderwijslogistiek wordt gegeven door Remco Lip van het Albeda. Bij Albeda worden de eerste stappen gezet in het aanbieden van ‘Albeda brede keuzedelen’ aan studenten. Inmiddels zit Albeda in een 2e pilot. De geleerde lessen uit de eerste pilot worden verwerkt in een 2e pilot. Zo is er meer aandacht voor de autorisatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden en worden deze beter vastgelegd. De begeleiding aan en voor de studenten is aangepast. Heel terecht wordt afgesloten dat techniek alleen de verandering niet gaat maken. De verandering zit hem in hoe mensen met de techniek omgaan. Dit moet goed worden geadresseerd want, ook in goed ingerichte systemen kan een verkeerde menselijke invoering leiden tot ongewenste output. Albeda maakte hierbij gebruik van het systeem Eduarte. Een terugkoppeling dus van de ‘geleerde lessen’ over zowel de interne organisatie als de ondersteuning door relevante applicaties m.b.t. deze keuzedelen. 

 Gilde Opleidingen

De tweede presentatie gaat ook over keuzedelen en onderwijslogistiek en wordt gegeven door Ed Peters van ROC Gilde Opleidingen. Ed neemt ons mee in de verschillende manieren waarop binnen zijn ROC-keuzedelen worden gepland en geroosterd. Hij deelt met ons “hoe makkelijk of moeilijk” men het zich daarbij maakt. ROC Gilde Opleidingen maakt gebruik van de applicaties Eduarte en Xedule en benadert onderwijslogistiek voor deze presentatie vanuit een roosterperspectief.

Verschillende varianten en verschillende keuzevakken maakt het roosteren en plannen ingewikkeld. Het wordt echt moeilijk bij de inzet van docenten want niet iedereen is aanwezig of kan de keuzedelen geven. De inzet van docenten maakt het roostertechnisch dus best moeilijk, hoe krijg je dat in beeld en dan ook nog gepland. Als je namelijk alle keuzedelen gelijktijdig wilt plannen dan ontstaan er personele aandachtspunten maar als je de keuzedelen spreidt dan kun je tegen bezettingsvraagstukken in de klas aanlopen. Ondertussen legt de student zijn keuzes vast in Eduarte OLS Module onder controle en begeleiding van een mentor. De looptijd hierbij is 3 tot 4 weken en aan de hand daarvan wordt vastgesteld welke keuzedelen ook zinvol zijn om ingepland te worden waarna via een workflow de definitieve keuzes worden geaccordeerd.  

 Noorderpoort & Aventus

De derde presentatie gaat over onderwijslogistiek in transitie en wordt gegeven door Hendrik Jan Smeding en Johan Vos van respectievelijk Noorderpoort en Aventus. Hendrik Jan en Johan Vos sparren en werken samen vanuit een aanleiding vanuit ambitie op het gebied van flexibel onderwijs, de beweging naar een Leven Lang Ontwikkelen en de implementatie van niveau 1 & 2 school. Volgens hen ontstaan er steeds meer team overstijgende samenwerkingen die vraagstukken ingewikkelder maken. Bij locatie overstijgende vraagstukken wordt het nog een factor ingewikkelder. Samen hebben ze gekeken naar wat de definitie van flexibel onderwijs voor hen betekent en hebben ze het werkgebied van de specialist onderwijslogistiek in beeld gebracht. Via korte en lange termijn oplossingen komen tot één geïntegreerde aanpak waarbij je naar de hele keten moet kijken want onderwijslogistiek is breder dan plannen en roosteren alleen. Van belang is het kijken naar product vs. proces. Een focus op het product als bv. het rooster geeft geen urgentie. De focus moet je leggen op het proces om het product en proces te verbeteren. Door de korte termijn die al veel focus vraagt is het verleggen van focus naar de lange termijn een zeer bewuste stap. Hendrik Jan en Johan nodigen de aanwezigen uit om met hen mee te denken. Contactgegevens zijn via saMBO-ICT op te vragen.

 MBO Rijnland & Advitrae

De vierde presentatie over onderwijslogistiek in transitie wordt gegeven door Marko Schuuring van MBO Rijnland en Dennis van Oeveren en Liselore van Nunen van Advitrae. Hier krijgen we een inkijkje hoe teams worden geholpen bij het organiseren van gepersonaliseerd leren met behulp van MyX. Met behulp van MyX (MyXedule) kunnen studenten zich inschrijven op onderwijsactiviteiten. MBO Rijnland noemt dit ‘zelfroosteren’ door de student. In principe kan een student bv. kiezen uit een opleiding, leertraject, keuzedeel, in welk tempo dit gevolgd gaat worden of een leerdoel of onderwijsproduct kiezen. MBO Rijnland wil studenten de vrijheid geven om keuzes te maken en hun eigen leertraject samen te stellen. Maar van aanbod- naar vraag gestuurd onderwijs is best wel een ding. Hoe doe je dat? Vooral een aanbod maken met daarbij de kennis van wat niet kan, is belangrijk. MyX zorgt ervoor dat het proces is georganiseerd en daardoor flexibel is voor de student. Wat als basis staat is een aanbod naar de student waarbij een keuze kan worden gemaakt welke standaard gevolgd wil worden. Zo is keuzevrijheid toch ingekaderd en in control waarbij je uiteraard als instelling je eigen kaders bepaalt. De rol van een SLB’er verandert hierbij ook meer naar een rol als coach. Hierbij kan het voorkomen dat indien een student niet zelf een keuze maakt de coach die keuze voor de student moet maken waarbij het vraagstuk ontstaat of de regie dan nog wel bij de student ligt. Hoe dan ook is de insteek dat indien de lessen geregeld zijn, docenten gepland en lokalen geregeld zijn de volledige aandacht naar de student kan gaan. De bestaande pilot wordt uitgebreid en flexibiliteit vs. beheersbaarheid is een vraagstuk wat nog om meer inzicht vraagt. 

 Afsluiting Netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek

De voorzitter sluit de bijeenkomst en nodigt uit tot samenwerken en elkaar op te zoeken. 10 februari is de volgende bijeenkomst. De presentaties zijn te vinden in de teamsomgeving van het netwerk onderwijslogistiek.

 Ideeën voor thema’s voor volgende bijeenkomsten zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar Rob.Vos@saMBO-ICT.nl

Reacties (0)
Geef een reactie