Terugblik Netwerk Onderwijslogistiek 7 oktober

Afgelopen donderdag 7 oktober was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met bijna vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. De agenda voor de middag toonde een mooi programma met twee presentaties over een LMS in relatie tot flexibilisering van het onderwijs. Als derde en laatste onderwerp stond een terugkoppeling van de opbrengst vanuit het team onderwijslogistiek vanuit Doorpakken op Digitalisering.

ROC van Amsterdam – Flevoland

Mark en Lisa gaven een kijkje in de keuken bij de implementatie van Canvas. ROC van Amsterdam – Flevoland zocht naar een eenduidige oplossing die door de gehele instelling ondersteund zou worden. Voor de implementatie is gekozen voor een geleidelijke overgang. Dit wil zeggen dat opleidingen die over willen gaan gefaciliteerd en begeleid worden door een studiecoach die gekoppeld is aan de LMS.

Flexibel onderwijs wordt door Lisa ook wel plaats en tijd onafhankelijk ontwikkelen genoemd. Blended learning wordt hierbij gebruikt voor zowel synchrone als a-synchrone activiteiten. Flexibel Onderwijs maakt het mogelijk dat studenten eigen leerpaden kunnen afleggen. Hierbij is de student door versnellen, vertragen, verdiepen en verbreden in staat om op eigen tempo de materie te doorlopen. Zo kan iedere student zijn/haar eigen keuze maken. In het LMS canvas maakt men gebruik van meesterschapspaden en modulevereisten.

Lesson Learned? Je moet soms gewoon beginnen en knopen doorhakken, aldus Lisa. Bij de implementatie is de voorbereiding erg essentieel. Vragen die centraal stonden waren; hoe richt je het in en hoe is het ondersteunend aan de lessen? De onderwijs visie was daarbij erg belangrijk en moet echt eerst worden uitgewerkt. Bespreek met elkaar hoe je dit wilt vormgeven. Tot slot is een gefaseerde uitrol is erg prettig en geeft iedereen de mogelijkheid aan te sluiten op eigen tempo. Teams die canvas gebruiken kunnen na goede begeleiding dan ook goed uit de voeten en dat werkte voor ROC van Amsterdam – Flevoland prima.

ROC MIDDEN NEDERLAND

Ingrid en Bart geven een presentatie over het It’s learning LMS. Ook hier bleek dat het hebben van een gezamenlijke onderwijsvisie en een gelijke taal spreken noodzakelijk zijn en enorm helpen bij het ontwerp en nadenken over de indeling. Ze geven aan dat er structuur en eenduidigheid moet zijn. Vanuit een visie is men gestart met vier scenario’s. Binnen “vakken” zijn er verschillende zaken gestandaardiseerd. De structuur is gekoppeld aan de werkprocessen en dat was gelijk ook weer erg fijn bij het valideren. It’s learning biedt de functionaliteit “360 graden rapporten”, dit geeft inzicht in wat de student wel of niet heeft gedaan. Om dit in te zetten is contact geweest met de studentenraad en de OR.

Deze 360 graden rapporten worden gebruikt als startsein voor een gesprek met een student. De nationale leerdoelen zijn binnen It’s Learning ingelezen en worden ook actief gebruikt. It’s Learning geeft ROC Midden Nederland in ieder geval structuur en ze verleiden de collega’s om hiervan gebruik te maken. Daarbij komen de LMS coördinatoren maandelijks bij elkaar en er wordt tijd gestoken in het stimuleren van het lerend vermogen.

Een gezamenlijke onderwijsvisie en een gelijke taal spreken is noodzakelijk en helpen bij het nadenken van het ontwerp. Door die gemeenschappelijke taal werkt het steeds beter, niet alleen voor flexibilisering van het onderwijs maar ook voor een LLO.

Impact Analyse Onderwijslogistiek

De samenleving en de politiek stellen nieuwe eisen aan het onderwijs van nu. Dat geldt voor het onderwijs voor reguliere mbo-studenten, maar zeker ook in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO) voor het onderwijs voor werkenden en werkzoekenden. We staan voor de enorme uitdaging om de flexibilisering van het onderwijs te faciliteren en vorm te geven. Het programma Onderwijslogistiek van saMBO-ICT en Kennisnet speelt daarop in, bijvoorbeeld met het netwerk Onderwijslogistiek en vanuit het programma Doorpakken op Digitalisering. Hans Swart aanvoerder van DoD Onderwijslogistiek nam de aanwezigen, aan de hand van de impact analyse die eind september 2021 op de 44e saMBO-ICT conferentie is gepresenteerd, mee. Indien je het één en ander wil nalezen en het rapport zelf wil bekijken dan verwijst het netwerk onderwijslogistiek met trots naar de website https://publicatiesdoorpakken.nl/publicaties/onderwijslogistiek/. Meer informatie is ook terug te vinden op de website van saMBO-ICT. https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/onderwijslogistiek/

Afsluiting Netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek

De voorzitter sluit de bijeenkomst en nodigt uit tot samenwerken en elkaar op te zoeken. 25 november 2021 is de volgende bijeenkomst.

Ideeën voor thema’s voor volgende bijeenkomsten zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar Rob.Vos@saMBO-ICT.nl of Leo Bakker l.bakker@kennisnet.nl

Reacties (0)
Geef een reactie