Presentaties en opnames KDO 365, 28 mei 2021

Op 28 mei 2021 heeft de 3e online kennisdelingsbijeenkomst Onderwijs Microsoft 365 plaatsgevonden.  De presentaties en (beschikbare) opnames van de workshops vind je onderstaand. Mocht je geen toegang hebben tot de presentaties en opnames dan ben je (nog) niet toegevoegd aan de teamsite van KDO 365 bijeenkomsten, stuur hiervoor een e-mail naar info@sambo-ict.nl en dan word je toegevoegd.

Keynote: Nieuwe ontwikkelingen

Highlights vanuit Microsoft Ignite waarbij Peter Heldens innovaties bespreekt op het gebied van Mixed Reality – Microsoft Mesh, Viva en diverse noviteiten in Microsoft Teams voor Educatie. Ervaar tijdens deze keynote “het eerste mixed reality-platform in de branche dat samenwerkingservaringen mogelijk maakt met een gevoel van aanwezigheid – wat betekent dat gebruikers het gevoel hebben dat ze fysiek bij elkaar aanwezig zijn, zelfs als dat niet zo is.”

Klik hier voor de opname.

In Sync voor een betere leerervaring

Een verhaal over het In Sync brengen van Microsoft 365 en Teams met het SIS. Op deze manier is het Microsoft 365 platform geïntegreerd in het educatie applicatie landschap in te zetten als samenwerkingsplatform voor de verbetering van het online leren.

Klik hier voor de presentatie.

Stream in het Onderwijs

Microsoft Stream is een service voor het beheren en delen van video’s. Microsoft Stream maakt het mogelijk video’s te delen met andere gebruikers en werkt naadloos samen met andere services zoals Teams en Forms. Door handig gebruik te maken van Stream in de les worden lessen interessanter en is het mogelijk een les (of een gedeelte van de les) later terug te zien.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor de opname.

Een nieuw schooljaar in Teams. Hoe bereid je dat goed voor?

Wanneer je gebruik maakt van Microsoft Teams voor je lessen, is het van belang om goed na te denken over de inrichting en dit af te stemmen met je collega’s. In deze presentatie geven we allerlei tips om een goede start te maken in het nieuwe schooljaar.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor de opname.

Teams Governance inrichten

Het goed inrichten van teams Governance wat komt daar bij kijken? Inmiddels telt ROC van Amsterdam en Flevoland 24.000 Teams en wordt aan de hand van workshops met MS en een externe leverancier de Teams governance ingericht. Wij delen graag onze ervaringen.

Klik hier voor de presentatie.

Geen ELO maar wel O365!

Met Microsoft 365 hebben de meeste ROC’s een krachtig informatie- en samenwerkingsomgeving in huis. Kan Microsoft 365 ook de functie van een ELO overnemen? Deze workshop gaat over hoe onze organisatie tot een keuze is gekomen. Hoe deze keuze invloed heeft gehad op het onderwijs en welke voordelen/nadelen dit heeft gehad in de huidige pandemie situatie. Graag gaan we in gesprek met de deelnemers over de voor- en tegens van een dergelijke keuze en keuzeproces.

Klik hier voor de presentatie.

Een veilige werkplek in Microsoft 365 & Identity Access Management

Technisch consultant Frans Beentjes geeft inzicht in de wijze waarop de Universiteit- en de Hogeschool van Amsterdam studenten en medewerkers veilig laat samenwerken in Microsoft 365 en applicaties zoals Teams. Het uitgangspunt daarbij is het “Zero Trust Security” model van Microsoft. Hierbij spelen het zorgvuldig inrichten van toegangsrechten van gebruikers, meervoudige authenticatie (MFA) en het gemak van Single Sign-on een belangrijke rol. Daarbij deelt Arjan Veldkamp, Functioneel beheerder Office 365, zijn ervaringen met de implementatie van MFA bij MBO Utrecht.

Klik hier voor de presentatie.

Asynchroon onderwijs vormgeven in Office 365

Hoe kun je asynchroon onderwijs vormgeven met behulp van de Office 365 tools? In deze workshop gaan we ermee aan de slag! Naast de basisprincipes van asynchroon leren gaan we het ook toepassen met verschillende Office 365 tools.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor de opname.

De ICTO als katalysator van Microsoft 365

Het gebruik van MS365 heeft door Corona een enorme vlucht genomen; online lesgeven, onbekende werkvormen toepassen, studenten begeleiden. Dit vraagt om een andere manier van ondersteuning voor het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ICTO’s /i-coaches of instructional designers. In eerste instantie lag de focus op ict vaardigheden en instructie van docenten. Nu ligt het accent meer op het faciliteren en ontwerpen van onderwijs in meer hybride vormen. In deze workshop vertellen we hoe je de ondersteuning door ICTO’s kunt organiseren. Wat werkt wel/ niet? Naast handige tips delen we de ervaringen van Hogeschool Leiden.

Klik hier voor de presentatie.

Onderwijs organiseren zodat je digitaal kunt lesgeven (didactisch)

Welke mogelijkheden zijn er binnen Microsoft365 allemaal om het digitaal lesgeven voor te bereiden? Wat zet je waar van tevoren klaar, wat laat je ze vooraf doen en wat tijdens je digitale les? De combinatie van apps binnen Microsoft365 zorgen voor veel mogelijkheden. Tenslotte, hoe regel je dit dan in Teams om te zorgen voor een rustige les waarin je weet wie actief betrokken zijn en wie niet.

Klik hier voor de presentatie.

Onze overstap naar telefonie in Microsoft Teams

Sinds dit jaar communiceren we op het Friesland College via Microsoft Teams. In deze presentatie delen we onze ervaringen, wat ging er goed, waar moet je op letten en hoe hebben we het aangepakt? We praten je graag bij.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor de opname.

Microsoft Privacy in en met de Microsoft Cloud. De stand van zaken na drie jaar AVG

In deze sessie geeft Martin een overzicht van de stand van zaken rondom diverse privacy onderzoeken (DPIA’s) die onder meer door de Nederlandse overheid zijn uitgevoerd rondom Microsoft Cloud diensten. Daarbij wordt tevens ingegaan op de aanpassingen binnen Microsoft op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Verder zal aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen binnen de EU en wordt Microsoft’s privacy strategie belicht. Tenslotte is natuurlijk ruimte voor vragen!

Klik hier voor de presentatie.

Power Automate in de praktijk

Binnen deze sessie legt Elise Stedenburg kort uit wat Power Automate is en hoe het jou en de organisatie kan helpen. Daarnaast laat zij vooral ook zien hoe gemakkelijk het is om zelf een flow te bouwen en waar je moet starten als je hier zelf mee aan de slag wil gaan.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier voor de opname.

Reacties (0)
Geef een reactie