Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021

In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021.

Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl – Regeling – Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 – BWBR0043356 (overheid.nl).

En bij saMBO-ICT nieuws werd bij MORA nog de volgende link gedeeld: https://route21.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina.

Reacties (0)
Geef een reactie