Miniconferentie data-ondersteund onderwijs: Samen naar waardevolle data voor toponderwijs

Wanneer:         dinsdag 15 december 2020, 
Hoe laat:          09:30 – 12:30 uur, 
Waar:                MS Teams, online. 

In mbo-instellingen is al heel veel data aanwezig. Hoe kunnen we slim gebruik maken van die databerg om het onderwijsproces nog beter te maken? Het team van het thema ‘Data-ondersteund onderwijs’ van het programma ‘Doorpakken op digitalisering’ van saMBO-ICT probeert hier een antwoord op te geven. Tijdens deze eerste miniconferentie Data-ondersteund onderwijs willen we met jou, dus met het onderwijs, checken of we op de goede weg zijn. Hoe kunnen we je helpen bij het starten, uitvoeren of uitbouwen van data-ondersteund onderwijs binnen jouw school/instelling?

Hulpmiddelen die we presenteren:

  • Het samenwerken in datacoalities;
  • Een eerste versie van onze ‘Body of knowledge’, een kennisbasis over data-ondersteund onderwijs;
  • Een inventarisatie van data-initiatieven in het mbo;
  • Een methodiek om de huidige datavolwassenheid én ambitie van jouw instelling te peilen.

Na het bijwonen van deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de stappen die binnen het programma gezet worden om data-ondersteund onderwijs te stimuleren. Door jouw input kan het projectteam in het verdere vervolg beter aansluiten bij ontwikkelingen binnen de instellingen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is in het bijzonder voor informatie- of innovatiemanagers, i-coaches, medewerkers onderwijs  & kwaliteit met een interesse voor de toepassing van data in het onderwijs. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Dus ben jij iemand die het onderwerp een warm hart toe draagt? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst!

Programma

09.30 – 10.00: we starten de ochtend met een opening door onze bestuurlijke trekker, Wim van de Pol, voorzitter CvB van ROC Noorderpoort. Daarop volgt een inspirerende keynote over waardevol gebruik van data.

10.00 – 11.00: je wordt kort bijgepraat over de stand van zaken binnen het programma, door de aanvoerder van data-ondersteund onderwijs, JaapJan Vroom van Deltion College. Daarna gaan de teamleden van data-ondersteund onderwijs graag met je in gesprek in verschillende breakout rooms, over de tussenresultaten tot nu toe en de voorgenomen vervolgstappen. Hier heb je bij uitstek de kans om jouw mening te geven en mee te denken.

11.00 – 12.00: vanuit de sector worden datacoalities gevormd rondom gezamenlijke vraagstukken. We introduceren het concept van de datacoalitie en laten verschillende coalities (in wording) aan het woord in een korte pitch. Vervolgens is er per datacoalitie een breakout room. Hier kun je meedenken, meer te weten komen en misschien zelfs aansluiten bij een coalitie.

12.00 – 12.30: aan het einde van de ochtend ronden we gezamenlijk af. De dagvoorzitter geeft een terugblik op de dag, en de belangrijkste inzichten en vervolgstappen uit de verschillende breakout rooms.

Tijd Wat    
9.30 – 9.40  Opening vanuit programma      
9.40 – 10.00  Keynote     
10.00 – 10.15  Korte intro programma en pitches voor breakout sessies    
10.15 – 10.20  Switch tijd     
10.20 – 10.55  Body of Knowledge Modellen en stappenplan Overzicht initiatieven
10.55 – 11.10  Pauze     
11.10 – 11.25 Korte intro data coalities en pitches per coalitie     
11.25 – 11.30  Switch tijd     
11.30 – 12.00  9 ROC’s + hutspot  2 ROC’s + CINOP   
12.00 – 12.05  Switch tijd     
12.05 – 12.30  Afronding met terugblik op de dag     

Aanmelden
Klik hier om jezelf aan te melden.

Let op: de bijeenkomst was eerst op 8 december in de middag maar is verplaatst naar 15 december in de ochtend.

Reacties (0)
Geef een reactie