Netwerkbijeenkomst IM, 7 mei 2020.

In het kader van de corona perikelen werd deze netwerkbijeenkomst in MS-Teams georganiseerd. Op 16 april hadden we al een informele sessie gedaan om wat input op te halen vanuit de groep.

Dit heeft geresulteerd in een tweetal thema’s die op deze bijeenkomst aan de orde zijn geweest:

  • Online leren, hoe hebben we dat zo snel voor elkaar gekregen
  • Online Examinering, daar liggen nog wel wat vraagstukken om op te lossen.

Als eerste presenteerde Martijn Broekhuijzen van Noorderpoort hun aanpak van het online leren in de afgelopen weken. Een goed verhaal over de aanpak met Skype (wet van de remmende voorsprong), die goed werkte en waarmee grote stappen zijn gemaakt.

Vervolgens zijn we in een soort van breakout rooms uiteen gegaan om onze ervaringen uit te wisselen en ideeën en suggesties te delen. De padlets die daarbij gebruikt zijn geven de discussies op grote lijnen weer.

Het tweede onderwerp examinering werd ingeleid door Halvard Jan Hettema van het Kennispunt Examinering. Er komen veel vragen binnen bij de MBORaad en die doet er alles aan om zoveel mogelijk helderheid rond examinering en diplomering te geven. De presentatie van Halvard Jan is beschikbaar en ook de FAQ lijst die de MBORaad hanteert is gedeeld. Ook hier is in groepen nader ingegaan op het thema en kwamen er veel zaken boven die ook weer in de padlets zijn uitgeschreven.

Het was nuttig om met elkaar van gedachten te wisselen en deze twee actuele zaken te bespreken. Iedereen worstelt er mee of heeft intussen eigen oplossing bedacht. Door te delen komen we allemaal verder en als zodanig is een dergelijke online netwerk bijeenkomst van belang en kreeg die ook veel waardering.

Bijlagen:

Presentatie netwerkbijeenkomst IM 7 mei 2020

Padlets met resultaten van de gesprekken in de groepen

Werkgroep algemeen, Werkgroep 1, Werkgroep 2, Werkgroep 3

Presentatie Noorderpoort

De opname van deze bijeenkomst staat hier

Reacties (0)
Geef een reactie