Netwerk IM, donderdag 21 november 2019

Op 21 september kwam een flinke groep informatiemanagers bij elkaar in Domstad voor de netwerk bijeenkomst IM. Allereerst een paar mededelingen van Leo Bakker o.a. over Bruggen Bouwen en de ICT monitor.  Gevolgd door even bijpraten door Martijn Timmer (saMBO-ICT) en Manon Geven (programma manager strategische agenda).

Daarna het thema van de bijeenkomst:

Flexibilisering in het onderwijs.

Flexibilisering in het onderwijs, applicatielandschap, architectuur, centrale applicaties. Een breed scala aan thema’s met als grondvraag, hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Als we onze aanbestedingen blijven doen dan komen we wellicht niet verder. Hoe ver gaat de centralisering van applicaties.

Eerst twee mooie presentaties:

 1. VVA (vroegtijdig aanmelden), CA (centraal aanmelden) en AA (afhandelen aanmelden), wat is de stand van zaken, welke ontwikkelingen zijn er, welke knelpunten. Door Rob Smit, projectleider CA van saMBO-ICT en Tom Olsthoorn (externe deskundige op het dossier)
 2. Nieuwe vormen van applicaties in het mbo, componenten die aansluiten op een hub (ESB), lang geleden al geopperd maar nooit echt doorgezet. Is het daar nu de tijd voor. Een prachtige afscheids rede van Wim Konings (Graafschap College) die zijn gedachten hierover aan het veld wil meegeven. Pak het op en doe er wat mee was zijn boodschap.

Vervolgens gingen we in drie groepen uiteen om de presentaties te bespreken, vragen en vooral stellingen te formuleren. Die werden daarna aan een panel dat bestond uit de mensen die de presentatie hadden voorbereid en gegeven. (Wim Konings, Henk Kuiper, Peter Zacht, Rob Smit, Tom Olsthoorn).

Discussiegroepen, vragen en stellingen:

Groep 3: Joël

 1. De nieuwe coöperatie MBO Voorzieningen mag geen nieuwe Iddink worden
 2. Componenten mogen niet te klein zijn, ze beslaan functionele domeinen. Anders wordt aan elkaar knopen te complex.
 3. Componenten mogen niet te groot zijn, de onafhankelijkheid moet kunnen worden gegarandeerd.

Groep 2: Jef

 1. We bereiken uitsluitend landelijke standaarden als deze vanuit de centrale voorzieningen gerealiseerd worden
 2. Voorkom onnodige data/gegevens/informatie opslag
 3. Learning analytics moet een coöperatieve voorziening worden.

Groep 1: Theo

 1. Wie gaat het eigenaarschap content beheren of verwerven?
 2. De overheid moet ingrijpen, wij moeten ingrijpen
 3. We kunnen het platform alleen realiseren met de grote jongens (Microsoft, Google, Amazon)

De discussie zelf heel in het kort:

 1. Moet de overheid ingrijpen? Nee dus, wel moet wet- en regelgeving aangepast worden zodat een uniform technisch platform voor content gerealiseerd kan worden. Onderwijs is leading!!
 2. Moeten de grote jongens het gaan doen, dat platform gaan bouwen. Nee dus, integratie met de software van de grote jongens is ok, maar zij zijn niet in de lead.
 3. De uitgevers gebruiken de content van onze docenten, kan dat niet anders, kunnen we het eigenaarschap niet veranderen, een nieuw business model creëren?
 4. Datasturing, hoe moeten we dat aanpakken, verschillende vormen van data lopen door elkaar (learner analytics, op opleidingsniveau, organisational analytics op instellingsniveau, learning analytics op onderwijs niveau.
 5. Standaarden, EduStandaard beheert maar wie stelt ze op.
 6. De rol van MBO Voorzieningen, in het kader van de strategische agenda zouden we principes moeten opstellen, daar wordt ook aandacht aan gegeven, dit moet een serieuze plek krijgen, ook met de bestuurders.
 7. Componenten, de maatvoering is belangrijk, de granulariteit. Zou je iets met functiepunten kunnen doen?
 8. Commons grounds, ervaringen uit de gemeenten, kunnen we daar iets mee. Welke data, AVG compliant, welke formats, welke applicatie componenten
 9. Vraagkracht, 100 miljoen is niet niks. Vraag is wel wie betaalt, dit is niet alleen afkomstig vanuit de instellingen (centraal ict), ook vanuit de opleidingen (onderwijslicenties) en studenten (licenties)
 10. Learning analytics, een coöperatieve voorziening is een interessante gedachte die uitgewerkt zou moeten worden.

Bijlagen:

Presentatie IM netwerk 21 november 2019

Strategische agenda voor netwerk informatiemanagers

Presentatie VVA-CA-AA voor IM-netwerk

Presentatie voor informatiemanagers Wim Konings

Reacties (0)
Geef een reactie