ECK gebruikersgroep 10 oktober a.s. over implementatie ECK iD

Aanmelden kan nog!

Donderdag 10 oktober 2019 – 14:00- 16:00 uur

Locatie: Polanerbaan 13H, Woerden (dit is een vestiging van MeetIn Office, maar NIET de vestiging waar we de vorige keer waren…!)

Agenda

 1. Opening (Marc Dietzenbacher)
 2. Hoe ging Start Schooljaar (rondje langs de velden)
 3. ECK iD en SURFconext (Merijn van de Schoot, Onderwijsgroep Tilburg)
 4. Het Catalogus-Koppelpunt (update, Maaike Stam)
 5. Implementatie ECK iD in dit schooljaar
  • Doelstellingen van de sessie / voordelen ECK-ID (Marcel Dol , Kennisnet/Edu-K)     
  • Globale planning vanuit Programma Start Schooljaar, SIS’en en (herijkt) stappenplan voor instellingen  (Marcel Dol)
  • Praatplaat met verschillende mogelijkheden om AD te vullen, van belang voor instelling om architectuurkeuze snel helder te maken; ook uitleg waarom implementatie nu verstandig kan zijn versus uitstel vanwege systeemverhuizingen (Edwin Verwoerd, Iddink)
  • Uitleg bij ontwerpkeuzes van Zadkine – Alladin Mhamdi(Zadkine)
 6. technische parallel-gesprekken implementatie ECK iD
  • Onder leiding van broker naar keuze apart zitten om diens oplossing te matchen met architectuur van instellingen en planning inzichtelijk te krijgen
  • zelfbouw en ‘nog geen broker’ instellingen in aparte sessie onder leiding van Edwin, overige SIS’en en PSS lopen rond
 7. plenaire afsluiting ECK iD (Marcel Dol)
 8. terugkoppeling van resultaten van de sessie
 9. Vervolgafspraken?; technische deepdive met alle brokers in november? Hoe ziet de planning van de instellingen eruit? Waar kan PSS helpen?
 10. Rondvraag, Einde

Je kunt je nog inschrijven voor deze bijeenkomst via: https://mbodigitaal.nl/aanmelden-gebruikersgroep-ECK.

Reacties (0)
Geef een reactie