VVA en inwerkingtreding wetgeving

Wij hebben jullie regelmatig, via de nieuwsbrief en de website geïnformeerd over de stand van zaken rondom de voorziening voor vroegtijdig aanmelden (VVA). Een voorziening waarmee statussen van aanmeldingen worden doorgegeven aan de scholen in het voortgezet onderwijs en de gemeente. Het is een belangrijke mijlpaal dat vrijwel alle leveranciers zijn aangesloten op het koppelpunt van Vroegtijdig Aanmelden MBO, de laatste leverancier zal dat hebben gerealiseerd in september. Technisch staat dus niets in de weg om operationeel te gaan en gegevens te gaan uitwisselen met de andere partijen in de keten.

Helaas moeten we constateren dat de wetgeving, die als basis voor de voorziening dient, nog niet in werking kan treden. Dit is anders dan de afspraak die in het verleden is gemaakt, waarbij de datum van 1 september 2019 is afgesproken. In het mbo hebben we met leveranciers, de bouwer van het koppelpunt en de scholen afspraken gemaakt en is er door alle partijen alles aan gedaan om die na te komen. Vanuit onze kant betreuren we de ontstane situatie dan ook ten zeerste (en dat is netjes uitgedrukt). We kunnen ons levendig voorstellen dat hetzelfde geldt voor de scholen.

Concreet zal het koppelpunt nog niet volledig in bedrijf worden genomen en kunnen er aan de andere ketenpartijen geen gegevens worden doorgestuurd, vanwege het ontbreken van de wettelijke grondslag hiervoor.

Wel zal, zoals voorzien, het koppelpunt benut gaan worden voor de voorziening Centraal Aanmelden. Deze voorziening levert op basis van de doorgegeven statusmeldingen een beeld op van de meervoudige aanmeldingen, een belangrijke meerwaarde voor onze scholen. Dit kan worden geregeld via verwerkersovereenkomsten met de scholen. Zodra deze in september 2019 zijn afgesloten, kan dit deel van de voorziening in bedrijf komen.

Reacties (0)
Geef een reactie