Bijeenkomst digitalisering examendossier op 30 januari a.s.

Op 2 november is er een bijeenkomst geweest met ongeveer 10 instellingen rondom de digitalisering van de examenprocessen. Aanleiding was dat instellingen zich oriënteren op vervolgstappen om de fysieke examen/diplomadossiers te gaan digitaliseren. Daarmee wordt gehoopt om op termijn onder andere minder fysieke opslagruimte te gebruiken en het efficiënter inrichten van processen . Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een document opgesteld (zie bijlage onderaan deze pagina) en een groepsomgeving gestart.

Afgesproken is om een vervolg bijeenkomst te organiseren en die staat gepland op 30 januari a.s. van 11.00 tot 15.00 uur bij MeetINoffice, De Bleek 13 in Woerden. We beginnen met een viertal presentaties van leveranciers die hier een oplossing voor hebben (Xebic, Circle en Educator). Daarna zijn er drie instellingen die iets vertellen over hun werkwijze en we ronden af met de vraag wat we nu gezamenlijk kunnen doen.

Aanmelden kan hier.

Reacties (0)
Geef een reactie