Juridisch Kader bijgewerkt naar aanleiding van het servicedocument schoolkosten

Het middelbaar beroepsonderwijs is volop in beweging en de leermiddelenmarkt beweegt mee. Leveranciers van leermiddelen reageren op de ontwikkelingen in het onderwijs met leermiddelen die aansluiten bij de herziene kwalificatiestructuur en de keuzedelen. En ook de voortschrijdende inzet van ict in het onderwijs leidt tot nieuw aanbod van leermiddelen. Met dit voortdurend wijzigende aanbod ontstaan ook nieuwe vraagstukken voor besturen en onderwijsdirecteuren, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, kosten en privacy.

In 2012 hebben saMBO-ICT en Kennisnet een eerste publicatie gemaakt over relevante wet- en regelgeving rond (de verwerving van) leermiddelen in het mbo. Daarbij bleek al dat de instellingen zelf het nodige te regelen hebben rond leermiddelen. In 2017 is het document geactualiseerd; veel regelgeving is aangepast en nieuwe regelgeving dient zich aan. Deze publicatie beoogt breed zicht te geven op de relevante actuele regelgeving, van auteursrecht tot Arbowet, van vaste boekenprijs tot privacy. Daarnaast is het aandachtsgebied verbreed van (alleen) leermiddelen tot alle onderwijsbenodigdheden.

De publicatie is in juli 2018 – in opdracht van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten– opnieuw aangepast, aan het “service­ document schoolkosten” van 10 juli 2018. In dit servicedocument geven de MBO Raad, JOB en het ministerie van OCW veel duidelijkheid over de regels omtrent schoolkosten in het mbo. Uitgangspunt daarbij is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of cursusgeld, onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen. De onderwijsinstelling voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school). Studenten mogen op basis van vrijwilligheid voor eigen rekening onderdelen van de basisuitrusting (inclusief gereedschappen) aanschaffen. Hiernaast wordt verwacht dat de student zaken voor persoonlijk gebruik aanschaft die nodig zijn bij het volgen van onderwijs (onderwijsbenodigdheden).

Deze nieuwe versie van de publicatie maakt helder welke leermiddelen door de instelling uit de lumpsum moeten worden bekostigd en welke onderwijsbenodigdheden voor rekening van de student komen.

Reacties (0)
Geef een reactie