Bericht van programma Start Schooljaar

“Start met digitaal lesmateriaal goed uit de startblokken”

Na een heerlijke zomervakantie en intensieve introductieweken, zijn de meeste mbo-instellingen inmiddels begonnen aan het echte werk. De opstart van de lessen met digitaal lesmateriaal komt goed uit de startblokken. Vanwege de moeizame start van verleden jaar, hebben saMBO-ICT, Kennisnet Entree Federatie, betrokken leveranciers en vertegenwoordigers in de ECK-gebruikersgroep dit jaar intensief samengewerkt om problemen te voorkomen. Zeven instellingen hebben de overstap naar de ECK-standaard voor Distributie en Toegang gemaakt. Hiermee zijn er nu 41 instellingen die de processen: Bestellen, Leveren, Toegang en Gebruik van digitaal lesmateriaal eenduidig en volgens vaste afspraken hebben ingericht, wat de beheersbaarheid aanzienlijk verbetert.

Dagelijkse stand up support

Als uitvloeisel van de afspraken wordt de schoolstart nauwgezet gemonitord. De support-afdelingen van de diverse partijen registreren meldingen van MBO-instellingen in één gezamenlijke Centrale Meldingen Registratie, CMR. Issues die de inspanning van méér dan één partij vereisen en/of die tegelijkertijd bij verschillende instellingen spelen worden in de stand up besproken en van een oplossingsrichting en termijn voorzien. Tot dusver zijn er geen issues gemeld die niet direct of binnen één tot vijf werkdagen konden worden verholpen. Op de speciale support-pagina is de actuele stand van eventuele verstoringen te volgen. Gepland beheer en onderhoud wordt hier ook aangekondigd.

Identiteit-verhuizingen

Verschillende instellingen zijn in de zomermaanden veranderd van identiteit-verstrekkend systeem (iDP). Distributeurs, Kennisnet Entree Federatie en de leverancier van het betreffende student informatiesysteem zijn hierover proactief in gesprek gegaan. Waar student-identiteiten veranderen als gevolg van iDP-wijziging wordt nauwgezet bewaakt wat de oude identiteit was en wat die nu wordt. Dit zogenoemde ‘was-worden’ maakt dat de methodes de student met zijn nieuwe identiteit toch herkennen en ook de leerresultaten van afgelopen jaar worden meegenomen.

 

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie