PvE v1.0 Voorziening Vroegtijdig aanmelden gereed

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. Bijgevoegd de definitieve versie van het Programma van Eisen Vroegtijdig aanmelden voor de drie koppelpunten gezamenlijk. Voor meer informatie over VVA zie de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

Toevoeging 22 oktober 2018: LET OP, inmiddels is een volgende versie uitgebracht. Kijk voor de meest recente versie op de programmapagina Voorziening vroegtijdig aanmelden.

Reacties (0)
Geef een reactie