Bericht van Edu-K: Support tijdens start schooljaar

Voor de meesten van jullie is de vakantieperiode begonnen, maar via dit bericht toch alvast even aandacht voor de schoolstart. Deze is vorig jaar niet probleemloos verlopen, een groot aantal studenten had geen toegang tot digitale leermiddelen en leveranciers waren soms moeilijk te bereiken. Om het dit jaar beter te doen, voert Edu-K regie op de schoolstart. In Edu-K werken leveranciers, sectorraden, Kennisnet en het Ministerie van OCW samen om een vlekkeloze schoolstart te realiseren. Namens het MBO participeert saMBO-ICT in de samenwerking. Concreet is er afgelopen maanden langs vier sporen gewerkt: (systeem)wijzigingen en testen, ketenafspraken, communicatie en support. Op www.startschooljaarmbo.nl lees je hier meer over.

Support

Voor de schoolstart in september is het van belang te weten dat deelnemende leveranciers afspraken hebben gemaakt om instellingen, als er toch verstoringen zijn, beter te ondersteunen. Naast de gebruikelijke ondersteuning aan eigen klanten hebben zij afgesproken dat ze één virtuele helpdesk vormen voor verstoringen die meer dan één instelling treffen en/of die één leverancier niet direct zelf kan oplossen. Dergelijke verstoringen komen in een centrale meldingen registratie.  De afhandeling van deze verstoringen wordt vanuit Edu-K programma Start schooljaar strak bewaakt. Op de website is een speciale supportpagina waar je een overzicht van actuele storingen kunt raadplegen met hun status. Dat scheelt nodeloos bellen.

Centrale inventarisatie instellingen: nog steeds nodig!

Om instellingen tijdens de schoolstart snel en trefzeker van dienst te kunnen zijn, heeft saMBO-ICT ook proactief de belangrijkste kenmerken van het ‘digitale ecosysteem’ per instelling geïnventariseerd en gevraagd om twee contactpersonen: een leermiddelencoördinator die instellingsbreed goed is ingevoerd en iemand met kennis van ICT/ECK. Ligt een verstoring bijvoorbeeld aan een bepaalde ELO of aan een bepaald systeem dat de digitale identiteit van de studenten uitgeeft, dan kunnen de betreffende instellingen hierover gericht worden geïnformeerd. Heeft jouw instelling nog geen gegevens voor de centrale inventarisatie verstrekt? Vul dan alsnog het aanmeldformulier in. De gegevens worden alleen gebruikt voor support doeleinden. Controleer hier of jouw instelling het formulier al heeft ingevuld.

 

Reacties (0)
Geef een reactie