Rapport evaluatie digitaal leermateriaal

De levering van digitaal leermateriaal in het mbo moet bij de start van schooljaar 2018/2019 zonder grote problemen verlopen. In een rapport dat vandaag is verschenen, adviseert KPMG leveranciers van leermiddelen en vertegenwoordigers van scholen hoe zij beter kunnen samenwerken. De aanbevelingen zijn overgenomen door alle betrokken partijen.

Er ging veel mis met digitaal leermateriaal bij de start van dit schooljaar. Het duurde soms weken voordat leerlingen bij hun leermiddelen konden. Om te voorkomen dat aankomend schooljaar opnieuw grote problemen ontstaan, moet de afstemming tussen de partijen beter. Ook moet er een goed vangnet komen om storingen op te vangen en problemen snel op te lossen. Een van maatregelen die direct genomen zijn is het aanstellen van een zogenoemde ‘ketenregisseur’.

Aan het begin van het cursusjaar was het aantal gelijktijdige aanpassingen in de systemen groot, dit leidde tot allerlei problemen, zo blijkt uit de evaluatie van KPMG. Leveranciers realiseerden zich te laat dat bepaalde aanpassingen tot extra werk zouden leiden voor scholen en andere leveranciers. Ook was een aantal aanpassingen niet op tijd gereed waardoor testen onvoldoende hebben gefunctioneerd. Partijen bleken bovendien onvoldoende in staat om ontstane problemen snel op te lossen, mede veroorzaakt door een gebrek aan regie. Daarnaast schoot de communicatie richting scholen tekort, zowel over de rol die scholen vooraf zelf kunnen spelen om het proces goed te laten verlopen, als over de storingen zelf, nadat die waren opgetreden.

Reacties (0)
Geef een reactie