Ict-monitor mbo 2017

Tijdens de saMBO-ICT conferentie in Rotterdam is de Ict-monitor mbo 2017 gepresenteerd. Deze geeft een representatief beeld van de ict-organisatie en het ict-gebruik in het mbo. Hoe is ict binnen het mbo georganiseerd en hoe wordt het benut? En hoe is het gesteld met informatiebeveiliging en privacy? Dit alles lees je in de ict-monitor mbo 2017.
De monitor is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisnet. 45 van 61 mbo-instellingen hebben meegedaan. Uit de monitor blijkt dat er steeds meer vraaggericht wordt gewerkt. Veel mbo-instellingen zetten inzet van technologie op de agenda. Positief is dat personeel en studenten de tevredenheid over de ict-dienstverlening binnen de mbo-instelling waarderen met het cijfer 7.

Informatiebeveiliging en privacy
Technisch is informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen mbo-instellingen steeds beter geregeld. Daarentegen heeft de bewustwording bij personeel en studenten over het belang van IBP meer aandacht nodig. Dit staat daarom bij veel mbo-instellingen de komende tijd op de agenda. Met het oog op de nieuwe privacyverordening (AVG) – in mei 2018 – moet nog veel werk verzet worden.

Vier in balans-monitor
De resultaten uit de ‘Vier in balans-monitor‘ zijn dit jaar onderdeel van de ‘Ict-monitor mbo 2017.’ Een belangrijke conclusie uit de monitor is dat inzet van ict achter blijft bij de verwachtingen van het schoolmanagement. De ambities van het management zijn groter dan de mogelijkheden op de werkvloer. Opvallend is dat docenten met een rijk repertoire aan didactische werkwijzen, sneller en ruimer ict inzetten in hun onderwijs. Uiteindelijk levert dit meer rendement op.

In de MBO Benchmark valt vanuit financieel oogpunt op dat er veel professionaliteit op het gebied van ict geboden wordt tegen relatief lage kosten.

Over de Ict-monitor mbo 2017
De ‘Ict-monitor mbo 2017’ is tot stand gekomen met inspanning van velen en vanuit diverse bronnen:

  • MBO Benchmark van de MBO Raad
  • Vier in balans-monitor van Kennisnet
  • IBP Benchmark van de regiegroep IBP
  • Ict-monitor enquête van Kennisnet en saMBO-ICT.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie