Zadkine Rotterdam wint Awareness Campagne Award mbo 2017

Hoe krijg je medewerkers bewust van het belang van goede informatiebeveiliging en privacy?

Je kunt technisch alles goed geregeld hebben en IBP-beleid gemaakt hebben, uiteindelijk draait het ook om het bewustzijn van het belang van IBP bij medewerkers binnen de mbo-instelling. Hoe bewust zijn zij hiervan? Hoe gaan zij om met gegevens van studenten en medewerkers? Een goede awereness campagne kan hierbij helpen. Daarom hebben saMBO-ICT en Kennisnet een award in het leven geroepen voor de beste campagne.

De uiteindelijke winnaar van deze award is Zadkine Rotterdam geworden. Deze had een omvangrijke campagne, bestaande uit verschillende onderdelen, zoals een guerrilla poster actie, een aparte campagne website schataaninformatie.nl, meerdere nieuwsbrieven, uitdelen van tissuebox en presentaties in teamverband. De jury was met name lovend over dit concept en de brede samenstelling van het projectteam, waar een gedragsdeskundige onderdeel van was.

De winnaar werd op de voet gevolgd door ROC Amsterdam, die ook een sterke en langdurige campagne had met fraai materiaal. De APK check van een laptop was een mooie toevoeging.

Dat Zadkine uiteindelijk de beker mee naar huis mocht nemen, kwam doordat zij het meten, evalueren en bijsturen een belangrijk onderdeel gemaakt hadden van de campagne. Er werd vooraf en gedurende de campagne gemeten. De metingen werden gebruikt voor evaluatie en bijsturing.

De jury heeft alle inzenders bekeken op originaliteit, inhoudelijkheid, draagvlak, effect (evaluatie), materialen, tijd en middelen. Ook de andere inzenders verdienden een nominatie, ieder op een ander deel van de campagne.

AOC Oost had een goede inhoudelijke campagne en de jury was onder de indruk van de onvermoeibare inzet om alle teams te bezoeken. Scalda’s inzending bevatte een set van fraaie materialen. Onder andere een mooie infographic en een inspirerend filmpje. Het Wellantcollege had een Escaperoom als idee. Zeer origineel en goed bedacht.

De award is door saMBO-ICT en Kennisnet in het leven geroepen om mbo’s te helpen in hun taak de bewustwording binnen mbo-instellingen te vergroten. Alle inzenders stellen (een gedeelte) van hun materiaal beschikbaar zodat andere organisaties zich kunnen laten inspireren, er van kunnen leren en gebruik van kunnen maken.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie