Uitnodiging bijeenkomst leveranciers 22 januari 2017

In het najaar van 2017 is saMBO-ICT, op verzoek van 41 instellingen, een verkenning gestart naar de mogelijkheden van Centraal Aanmelden in het MBO.

Er is door een expertgroep met vertegenwoordigers vanuit de instellingen, onder begeleiding van Eric Jongepier van Hutspot, gewerkt aan het uitwerken van een programma van eisen voor een collectieve voorziening Centraal Aanmelden MBO. Medio januari moet er een eerste conceptversie beschikbaar zijn, die besproken zal worden met alle instellingen.

Naast het opstellen van een programma van eisen wordt ook nagedacht over governance van een collectieve voorziening.

Als leverancier van systeemoplossingen bent u misschien geïnteresseerd in de stand van zaken rond Centraal Aanmelden. saMBO-ICT neemt u dan ook graag mee in deze verkennende fase. Tijdens deze bijeenkomst lichten we de hoofdlijn van het programma van eisen (beschrijving van functionaliteit en principes) toe. We praten u bij over het geplande vervolg en u heeft de kans om te reageren en vragen te stellen. We zijn benieuwd naar uw eerste inhoudelijke reacties.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan het secretariaat van saMBO-ICT (secretariaat@sambo-ict.nl).
Datum: 22 januari 2018
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6 in Woerden

In gesprek
Denkt u, naar aanleiding van de bijeenkomst, dat u de genoemde functionaliteiten (voor een groot deel) beschikbaar heeft, of dat deze met kleine aanpassingen geschikt zijn te maken? Of wilt u extra tijd om vragen te stellen? Wanneer de bestuurlijke deelnemersbijeenkomst eind januari in een positieve besluitvorming resulteert nodigen wij u t.z.t. van harte uit om met ons één-op-één in gesprek te gaan. U ontvangt dan bericht met de benodigde informatie.

We kijken uit naar uw aanwezigheid. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl).

Reacties (0)
Geef een reactie