Juridisch kader onderwijsbenodigdheden en mbo-markt in beweging beschikbaar!

Met gepaste trots geven wij kennis….

De publicaties Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo en De mbo-markt in beweging zijn nu definitief en kunnen gedeeld worden. We hopen van harte dat beide resultaten aanleiding geven het onderwijsbenodigdhedenbeleid verder vorm te geven en de uitvoering ervan te ondersteunen.

Waarom een update?
In 2012 hebben saMBO-ICT en Kennisnet een eerste publicatie gemaakt over relevante wet- en regelgeving rond (de verwerving van) leermiddelen in het mbo. Daarbij bleek al dat de instellingen zelf het nodige te regelen hebben rond leermiddelen. Nu, 5 jaar later, is een actualisatie op zijn plaats; veel regelgeving is aangepast en nieuwe regelgeving dient zich aan. Deze publicatie beoogt breed zicht te geven op de relevante actuele regelgeving, van auteursrecht tot Arbowet, van vaste boekenprijs tot privacy. Daarnaast is het aandachtsgebied verbreed van (alleen) leermiddelen tot alle onderwijsbenodigdheden.

Instemmingsrecht studenten
Voor het brede terrein van leermiddelen is een belangrijke wijziging dat de deelnemersraden sinds begin 2017 instemmingsrecht hebben op het beleid rondom schoolkosten. Dat kan de basis zijn voor een goede dialoog met de deelnemers en helpen de kosten voor de deelnemers beheersbaar te houden. Een deelnemersraad is ook het platform waarin studenten kunnen toetsen of de instelling zich aan de regelgeving houdt.

Ons advies

  • Zorg dat de inhoud in jouw instelling goed terecht komt. Wie is er verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau?
  • Lees in ieder geval de managementsamenvatting om erachter te komen wat mogelijk de praktische en financiële consequenties kunnen zijn voor de teams.
  • Het schema in de openingspagina is bedoeld als leeswijzer en zou moeten zorgen dat je niet in de hoeveelheid stukken verdwaalt en moet helpen snel de juiste informatie te vinden.
  • Maak gebruik van de hulpmiddelen. We hebben voor zover mogelijk getracht de teksten van beide publicaties op te breken in kleinere en concrete onderdelen. Er zijn factsheets en overzichten die voor elke productgroep vanuit de juridische aspecten doorpakken naar concreet handelen.
  • Met uitzondering van de beide publicaties zijn alle documenten beschikbaar voor gebruik – en personalisering in de opleidingen. We stellen het op prijs als de condities van de Creative Commons gehandhaafd worden.

We hopen van harte dat de beide documenten en de hulpmiddelen helpen voor elke student goed en betaalbaar onderwijs te kunnen realiseren en aan te bieden.

Downloads:

Alle ondersteunende documenten zijn beschikbaar via de pagina van het netwerk leermiddelen en schoolkosten.

 

Reacties (0)
Geef een reactie