Centraal aanmelden bijeenkomst 22 september

Op vrijdag 22 september is een bijeenkomst gehouden rondom centraal aanmelden. Veel instellingen hebben daaraan deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst zijn twee presentaties gehouden en is verwezen naar aanwezige documenten. Onderstaande documenten zijn beschikbaar.

Met deze documenten en de informatie van de bijeenkomst op vrijdag 22 september, kunnen instellingen rond 1 oktober een besluit nemen om deel te nemen aan een vervolgtraject. Daarbij wordt in een programma van eisen de voorziening verder uitgewerkt en komt er duidelijkheid rondom aanbesteding, governance en financiering.

Meer vragen kunnen via Jan Bartling gesteld worden.

Reacties (0)
Geef een reactie