Benchmark ibp in het mbo 2017

Het bestuur van saMBO-ICT heeft vlak voor de vakantie alle collega CvB’s van de mbo instellingen opgeroepen om deel te nemen aan de ibp Benchmark 2017.

Niet alleen is het van belang om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond ibp in het mbo, het is ook belangrijk dat alle instellingen meedoen aan het verbeteren en versterken van ibp in de scholen. Wij hopen en verwachten daarom dat heel veel instellingen meedoen met de Benchmark 2017.

De instellingen worden optimaal ondersteund en gefaciliteerd om ook daadwerkelijk aan de Benchmark mee te doen en een zo uniform mogelijke manier van registratie na te streven. Daartoe wordt er een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd om met name ‘nieuwe’ instellingen die nog niet eerder aan de benchmark deelnamen te ondersteunen.

De Benchmark wordt gebaseerd op de laatste versie van het toetsingskader ibp in het mbo, versie 3.0. Ook in het hoger onderwijs zal van deze update gebruik maken zodat de resultaten goed vergelijkbaar zijn. De Benchmark ibp in het mbo 2017 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de regiegroep ibp in het mbo. Kennisnet en saMBO-ICT verzorgen de uitvoering.

De bijeenkomsten zijn gepland op:

19-9-2017 Training nieuwkomers benchmark De Rooi Pannen Eindhoven 10.00-15.00 uur + lunch Ludo Cuijpers
20-9-2017 Training nieuwkomers benchmark Deltion Zwolle 10.00-15.00 uur + lunch Ludo Cuijpers
27-9-2017 Start benchmark Domstad Utrecht 10.00-13.00 uur + lunch Regiegroep ibp mbo
4-10-2017 Training nieuwkomers benchmark MBO Raad Woerden 10.00-15.00 uur + lunch Ludo Cuijpers
8-11-2017 Tussenevaluatie benchmark MBO Raad Woerden 10.00-13.00 uur Ludo Cuijpers
14-12-2017 Presentatie benchmark Domstad Utrecht 10.00-13.00 uur Regiegroep ibp mbo

Aanmelden voor deelname aan de benchmark en het bijwonen van bijeenkomsten kan bij Ludo Cuijpers (l.cuijpers@kennisnet.nl).

Klik hier voor de uitkomsten van de benchmark 2016.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie