Ambassadeursbijeenkomst MBO Utrecht, 01-06-2017

Een goed gevuld programma, een mooie locatie, een prachtige dag en een grote opkomst… hoeveel ingrediënten heb je nodig voor een geslaagde bijeenkomst? O ja, de vier leerbedrijven van studenten die zorgden voor de catering natuurlijk! 😉

Een overvol programma maakte een strakke tijdbewaking noodzakelijk, maar iedereen liet zich gelukkig gedwee van de ene activiteit naar de andere leiden. Geen tijd voor een after lunch dip want juist na de middag werd betrokkenheid en inbreng verwacht van alle aanwezigen!

De aftrap werd gedaan door gastvrouw Astrid Schat met een korte introductie. Daarna was het woord aan Robert Leeftink, lid CvB van MBO Utrecht die een goed verhaal neerzette over de visie van zijn instelling, dat onderstreept werd door een mooie promo animatie (presentatie).

Daarna legde Arjan Veldkamp van de dienst ICT uit hoe MBO Utrecht omgaat met portalisatie (presentatie).

Na de pauze werden we in vier groepjes langs vier verschillende activiteiten geleid:

Zora, een zorgrobot voor het zorgonderwijs? (prezi)
Iris Connect, collegiale consultatie in een nieuw jasje. (filmpje)
#OnderwijsOnline, digitaal werken en leren bij MBO Utrecht. (presentatie)
Robotica, een nieuwe opleiding toegerust voor de toekomst.

Twintig minuten per onderdeel was misschien wat te kort om al het getoonde recht te doen, maar daarmee kregen we wel een mooie indruk van waar MBO Utrecht allemaal mee bezig is!

Na de heerlijke lunch was het tijd voor het middag gedeelte: Bruggen bouwen in het mbo

Waar lopen we tegenaan als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke oplossingen?
Het eerste gedeelte werd ingeleid door Frans Schouwenburg van Kennisnet die een toelichting gaf op de eerder gedeelde rapportage.

De tweede ronde werd ingeleid door Martine Kramer van Kennisnet die een korte pitch hield over een “diepte strategie”: een mogelijke aanpak om met een zestal instellingen ervaringen op te doen die vervolgens beschreven en gedeeld kunnen worden met alle andere instellingen.
Willem Karssenberg pleitte in zijn pitch juist voor een “breedte strategie” onder het mom: hoe moeilijk kan het zijn om een leergang te ontwikkelen van een aantal dagdelen voor ict coaches die het geleerde gaan doorgeven aan hun docenten (en bestuurders)?

Het werden geanimeerde gesprekken waaruit mooie ideeën naar voren kwamen. Deze gaan we bundelen en uitwerken en we hopen echt daar op korte termijn mee verder te gaan. Uiteraard houden we de ambassadeurs hiervan op de hoogte.

Reacties (0)
Geef een reactie