Vooraankondiging Gebruikersbijeenkomst SBB 29 mei 2017

Datum: 29 mei 2017 van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: saMBO-ICT, Houttuinlaan 6 te Woerden

Op systeemgebied zijn de instellingen steeds meer afhankelijk van een goede dienstverlening vanuit SBB. Denk bijvoorbeeld aan de uitlevering van de Kwalificatiestructuur en de Whitelabel koppeling met Stagemarkt. In het ochtendprogramma van de gebruikersdag in Ede wordt hier regelmatig aandacht aan besteed, maar dat blijkt niet altijd voldoende. Daarom heeft een kleine programmacommissie met vertegenwoordiging van instellingen, SBB en saMBO-ICT het idee uitgewerkt om enkele keren per jaar bij elkaar te komen in een Gebruikersoverleg SBB. Het idee is dat de aanwezigen eerst in een plenair deel geïnformeerd worden vanuit SBB of andere partijen die betrokken zijn bij de genoemde onderwerpen en dat daarna in enkele subgroepen per onderwerp de dialoog wordt aangegaan. Zodoende is het niet alleen het zenden van informatie vanuit SBB, maar ook het informeren vanuit de instellingen richting SBB en het gezamenlijk bespreken van toekomstige ontwikkelingen.

Planning 2017

Voor 2017 zijn de volgende twee bijeenkomsten gepland:

 • 29 mei 2017 van 13.00 tot 16.00 uur bij saMBO-ICT in Woerden
 • 13 nov 2017 van 13.00 tot 16.00 uur bij SBB in Zoetermeer

Doelgroep zijn de betrokkenen bij de aan de orde zijnde onderwerpen vanuit de mbo instellingen en hun leveranciers. Noteert u de bijeenkomsten vast in uw agenda?

Inhoud eerste bijeenkomst

Voor 29 mei in Woerden heeft de programmacommissie er voor gekozen om de volgende drie onderwerpen te agenderen:

 • De nieuwe White Label koppeling
  Na een korte toelichting op het bredere kader wordt heel concreet ingegaan op de eerste drie services, die al bij veel instellingen operationeel zijn. Dit betreft de services identificatie leerbedrijven, verificatie accreditatie en mutatieservice. Er zal niet alleen een toelichting zijn vanuit SBB, maar in de workshop zal door enkele instellingen vanuit de verschillende SIS-pakketten een korte demo met vragenronde volgen.
 • Beschikbaar stellen kwalificatiestructuur en keuzedelen
  SBB stelt op allerlei manier informatie over de kwalificatiestructuur beschikbaar voor allerlei doelgroepen. Om hier meer bekendheid aan te geven, wordt hier een overzicht van gegeven. Daarnaast zal er aandacht zijn voor enkele actualiteiten, zoals Cross-overs, Check op overlap keuzedeel met kwalificatie. In de workshop zal vooral ingegaan worden op het versiebeheer van keuzedelen. Welke datums zijn er en wat betekenen die in samenhang met vaststellings- en keuzecycli in het onderwijs?
 • Afstemming/optimalisatie dienstverlening SBB aan de onderwijsinstellingen
  Nu de transitie van kenniscentra naar SBB afgerond is, wil SBB een volgende stap zetten in het optimaliseren van de dienstverlening. Afstemming van processen en diensten in de keten tussen SBB en de instellingen is daarvoor noodzakelijk. De precieze inhoud hiervan zal vormgegeven worden naar aanleiding van de inventarisatie in het aanmeldformulier van de bijeenkomst.

Deze onderwerpen worden in een plenair programma kort ingeleid, waarna in subgroepen per onderwerp uitééngegaan wordt om over de onderwerpen door te spreken.

 

Reacties (0)
Geef een reactie