Terugblik op de CvI Managementconferentie

Van droom naar daad…

Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was het lastig kiezen uit het programma. De conferentie was niet voor niets volledig uitverkocht. In sessies werd ingegaan op allerlei vragen: hoe kan het mbo inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, hoe kan richting worden gegeven aan verandering en hoe kan het onderwijs zo worden georganiseerd dat de student en zijn leervraag meer centraal komen te staan. In een van de slotsessies haalden saMBO-ICT en Kennisnet het net op. Welke sessies waren inspirerend? Wat nemen mensen mee naar huis?

Durf te dromen en te verhalen

Als je echt iets substantieels wil veranderen dan vraagt dit een andere manier van veranderen was de kern van de boodschap die Arend Ardon, auteur van ‘ontketen vernieuwing’ en vennoot Holland Consulting Group, ons meegaf. Begin niet met grote plannen waarbij het gaat om de sense of urgency, om het creëren van draagvlak en structuren en systemen. Maar zet de inhoud centraal, creëer beweging en vertel vooral het verhaal van wat je wil bereiken. Laat mensen fikkies stoken en vier dan de successen die ontstaan, niets is zo aantrekkelijk als je aansluiten bij een succesvol initiatief. Verandering wordt dan een virus dat zich in de hele organisatie verspreid.

Ook in het verhaal van Frans Goenee, Inspiratiemanager van de Efteling, ging het om de beleving. De Efteling verkoopt geen tickets, maar herinneringen. Daarbij is het van belang dat alle medewerkers weten wat de koers is die de Efteling vaart. Zo is de ambitie om in 2020 jaarlijks 5 miljoen bezoekers te ontvangen.

De verandering in de praktijk

In verschillende presentaties werden mooie praktijkvoorbeelden toegelicht. Sessies die indruk maakten waren die van Friese poort en sessies over blended coaches. Friese poort heeft in 60 teams getraind in het thema ict  in het onderwijs op een manier waardoor de teams  enthousiast aan de gang zijn gegaan met innovatie. Friese poort heeft voor deze aanpak drie jaar uitgetrokken, elementen in de aanpak: inspireren, trainen, toepassen en transfer. Wilfred Rubens was erbij en schreef er een mooi verhaal over.

De ict-bekwaamheid van leraren is cruciaal om ict in de praktijk te laten werken. Kennisnet werkt nu aan een agenda waarin wordt aangegeven welke elementen van belang zijn. Op meerdere instellingen zijn inmiddels coaches aan het werk. Leraren die hun collega’s inspireren en ondersteunen als het gaat om het gebruik van ict. De coaches hebben verschillende namen: Blended coach (Deltion), BlendIT coach (ROC Midden Nederland) of mediacoach. Doordat het om collega’s gaat is de drempel laag en kan veel worden bereikt. JanJaap Vroom schreef een blog over deze sessie.

Onderwijs en logistiek

Het mbo staat niet alleen in de wil om te veranderen. In verschillende sessies werd naar buiten gekeken. Zo ging Iris Vis (universiteit Groningen)  in op de vraag of onderwijslogistiek kan worden geïnspireerd door de logistieke processen van webwinkels. Zij onderzoekt deze vraag op dit moment in voortgezet onderwijs. In haar keynote ging ze ook in op de LEAN-systematiek. Wilfred Rubens maakte hiervan een uitgebreid verslag.  In een Worldcafé, gefaciliteerd door saMBO-ICT en Kennisnet stond het thema onderwijslogistiek vervolgens ook centraal. Om onderwijs zo in te richten dat de student echt centraal komt te staan is aandacht voor de logistieke processen noodzakelijk, waarbij verspilling moet worden voorkomen (je kunt geen lessen verzorgen voor een enkele student) en er dus slim moet worden omgegaan met de capaciteit van leraren en ruimten.

saMBO-ICT werkt overigens op dit moment, samen met onder andere Kennisnet en SURF, aan de opzet van een programma Onderwijslogistiek.

Van dromen naar daden

Aan het einde van de tweede dag waren mensen moe maar voldaan. Er was veel inspiratie opgedaan om mee aan de gang te gaan. De uitdaging blijft om dat ook echt te kunnen doen en niet direct weer te worden opgeslokt door de waan van de dag. Zoals Willem Elsschot schreef:
‘(…) tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ in een van de bekendste regels uit de Nederlandstalige poëzie.

Voor saMBO-ICT en Kennisnet geldt dat we zijn bevestigd in het belang van thema’s zoals onderwijslogistiek, ict-bekwaamheid en informatiebeveiliging en privacy. En dat we gaan kijken hoe we enkele van de pareltjes, zoals het verhaal van Friese poort, nog meer aandacht kunnen geven.

CVI managementconferentie 2017 Droom & Daad met elkaar verbinden

Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was de uitdaging om Droom & Daad met elkaar te verbinden. Naast ‘gewone’ keynotes en workshops waren er ook allerlei andere bijeenkomsten waarin dit vraagstuk centraal stond zoals de MBO-talks en A3 presentaties. saMBO-ICT en Kennisnet waren dit jaar als partners aan het evenement verbonden en verzorgden diverse workshops over thema’s als Onderwijslogistiek, Informatiebeveiliging en Privacy, ict-bekwaamheid en technologische trends.

Meer weten?

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie