Publicatie keuzedelen op SBB site

Keuzedelen vormen een inspirerend nieuw element in het middelbaar beroepsonderwijs. In het afgelopen jaar is het aanbod aan keuzedelen sterk gegroeid. Dit aanbod zal ook de komende tijd nog verder groeien. De minister van OCW stelt elke drie maanden de nieuwste keuzedelen vast (begin januari, april, juli en oktober). Daarnaast worden twee maal per jaar nieuwe of geactualiseerde kwalificatiedossiers vastgesteld (begin januari en juli).

SBB publiceert van alle documenten altijd eerst een conceptversie op http://kwalificaties.s-bb.nl. Deze is ongeveer twee weken voor de vaststelling beschikbaar. Direct na de vaststelling worden de definitieve versies gepubliceerd. De documenten zijn ook te downloaden in XML-formaat, en opvraagbaar via een webservice. Meer informatie daarover vindt u op dezelfde website, onder het kopje Lijsten. Op de website staan ook de geplande publicatiedatums voor 2017 zodat u hier alvast rekening mee kunt houden.

Reacties (0)
Geef een reactie