Instellingstoets

Om problemen in de uitvoering van wet- en regelgeving te voorkomen, is het gebruikelijk dat het ministerie van OCW bij voorgenomen wet- en regelgeving een uitvoeringstoets laat doen door DUO. DUO voert deze uitvoeringstoets doorgaans uit in 8 weken, en het advies van DUO wordt vervolgens meegenomen in de verdere invoering van de wet- en regelgeving.

De instellingstoets wordt gedaan om de gevolgen van de invoering van wet- en regelgeving ik kaart te brengen. Het gaat bij de instellingstoets specifiek om de consequenties voor processen en systemen. De instellingstoets wordt uitgevoerd door saMBO-ICT, in nauwe samenwerking met de MBO Raad en DUO en uiteraard de instellingen. Rond de zomer is er een instellingstoets uitgevoerd over het samenwerkingscollege. Een samenwerkingscollege is een samenwerking tussen twee of meer mbo-instellingen om onder gezamenlijke verantwoordelijkheid onderwijs aan te bieden. Het is geen aparte instelling, maar een samenwerking waaraan een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer instellingen ten grondslag ligt.

Reacties (0)
Geef een reactie