Publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo

Vrijdag 30 september is tijdens de saMBO-ICT conferentie bij ROC Nijmegen het eerste exemplaar van de publicatie Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo overhandigd aan de voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT, Ben Geerdink. Ben nam deze handige toolbox graag in ontvangst in de wetenschap dat het een hele goede handreiking is aan instellingen om hun informatiebeveiliging en de bescherming van de privacy op adequate wijze vorm te geven. De toolbox met het framework bevat een uitgebreide set van documenten, variërend van normen, toetsingskaders, beleidsmodellen, bewerkersovereenkomsten tot handreikingen en best practices.

Het framework is het resultaat van twee jaar werk van een speciale taskforce met diverse werkgroepen die daarvoor in het mbo was opgericht. Daarbij is op een zeer effectieve manier samengewerkt met het hoger onderwijs dat al vele jaren met het onderwerp aan het werk is.

Intussen is de taskforce ontbonden en is een gebruikersgroep ibp in het mbo eigenaar geworden van het framework. Zij hebben een netwerk opgezet dat de verdere verspreiding en implementatie van het framework in het mbo ondersteunt. In de maand oktober, de maand van de privacy in het onderwijs, zal de toolbox aan alle colleges van bestuur van de mbo instellingen worden aangeboden. Hierbij wordt met name benadrukt dat het van groot belang is dat bestuurders van onderwijsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy en dat nu de instellingen aan zet zijn om een brede implementatie in de scholen te bewerkstelligen. Het framework is daarbij een bijzonder handig en richtinggevend hulpmiddel.

Reacties (0)
Geef een reactie