Marktverkenning vroegtijdig aanmelden mbo

In het kader van de invoering van de 1 april aanmelding in het mbo wordt gedacht aan de ontwikkeling van een ICT-voorziening, die de uitwisseling van gegevens over de (status van de) aanmeldingen tussen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten ondersteunt. Door de projectgroep vroegtijdig aanmelden mbo (waaraan medewerkers van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, saMBO-ICT, de VNG en Ingrado deelnemen) wordt een marktverkenning georganiseerd.

Het doel van de marktverkenning is onder andere om een beter beeld te krijgen van mogelijke aanbieders en partijen die een invulling kunnen geven aan deze ICT-voorziening. De documenten ten behoeve van de marktverkenning zijn hieronder als bijlage te vinden. Geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze marktverkenning. De procedure, inclusief de contactgegevens, is beschreven in de documenten.

Reacties (0)
Geef een reactie