Datagedreven onderwijs

Big data en learning analytics gaan beiden over het gebruik van data in het onderwijs. Bij big data gaat het vooral om het benutten van de berg aan gegevens waar een instelling over beschikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel gestructureerde data in databases, maar ook van ongestructureerde data, zoals van social media. Bij learning analytics gaat het om het benutten van data, gericht op het leerproces.

Er is binnen het mbo een toenemende belangstelling voor deze onderwerpen. In eerste instantie willen instellingen graag meer weten over datgene wat het kan betekenen voor de scholen, docenten en studenten. Maar daarnaast wil saMBO-ICT samen met SURF en Kennisnet concreet aan de slag. We organiseren daarvoor na de zomer een bijeenkomst, waar we instellingen, die belangstelling hebben om op dit thema samen te werken, bij elkaar brengen.

Om de zomerperiode goed te benutten, hebben we samen met SURF en Kennisnet een serie publicaties bij elkaar gebracht die veel zicht geven op big data en learning analytics.

Publicaties over big data en learning analytics

 • Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kan verbeteren
  “Hoe data de kwaliteit van het hoger onderwijs kan verbeteren” is een whitepaper dat gericht is op learning analytics. Het geeft naast een overzicht wat we onder deze term verstaan, ook concrete adviezen om ermee te starten binnen de instelling.
 • Learning analytics onder de wet bescherming persoonsgegevens
  Bij het verzamelen van data over het  leergedrag van je studenten moet rekening worden gehouden met de privacy. In deze publicatie is weergegeven met welke grenzen een instelling juridisch rekening moet houden. Het wordt concreet met een stappenplan dat instellingen kunnen doorlopen, voordat aan een learning analytics traject wordt begonnen.
 • Rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief
  Dit rapport geeft een beeld van de gegevens die je kunt benutten bij het volgen van studenten in hun leerproces, Onderscheid wordt gemaakt tussen leerdoelen, leeractiviteiten, groepsactiviteiten, toetsen, materialen en context. Verder worden concrete voorbeelden gegeven van learning analytics.
 • Experiment voor hands-on ervaring met learning analytics
  Beschrijving van een experiment van SURFnet om learning analytics direct toepasbaar te maken in de praktijk. Is zeker ook van toepassing op het mbo.
 • Project learning analytics
  Korte beschijving van het project learning analytics van SURF, met activiteiten en resultaten in 2016
 • Learning analytics, wat betekent dat eigenlijk?
  Artikel over de inzet van learning analytics. Het korte artikel geeft een overzicht van wat het is en wat het voor bijdrage kan leveren aan het leerproces. Bevat een animatie die de mogelijkheden eenvoudig laat zien.
 • Big Data, van hype naar actie
  Document dat de inzet van big data beschrijft binnen een instelling. Nadruk ligt op een methodiek die elke instelling kan gebruiken bij dit soort trajecten. Er wordt ook aandacht besteed aan ethische kwesties.
 • Stappenplan voor een succesvol big dataproces
  Beschrijft het big data traject bij een instelling. Via een podcast krijgt de luisteraar een beeld van de overwegingen van de school en de kansen die big data analyses bieden voor de school.
 • Visions of the future of learning analytics
  LACE is een samenwerkingsverband tussen onderzoekscentra, gericht op learning analytics. Vanuit Nederland zijn de Open Universiteit en Kennisnet betrokken. Er wordt onderzoek gedaan naar enkele mogelijke toekomstscenario’s rondom learning analytics en beoordeeld door onderwijsveld en experts op hun haalbaarheid en wenselijkheid.
 • Ethics & privacy
  De DELICATE checklist bevat acht aandachtspunten van LACE met betrekking tot privacy en de ethische aspecten rondom het gebruik van data van studenten bij het leren. Handig A4-tje dat scholen kan helpen.
 • Learning Analytics Interoperability: Requirements, Specifications and Adoption
  Vrij technisch verhaal rondom standaarden die gebruikt kunnen worden voor learning analytics.
 • LACE Evidence Hub
  Overzicht van onderzoek dat op het gebied van learning analytics is gedaan. Het moet laten zien wat we weten van de effecten van dit thema.
Reacties (0)
Geef een reactie