Lerarenregister – leveranciersbijeenkomst

Op uitnodiging van de MBO Raad en saMBO-ICT is er op 8 juni jl. met leveranciers van personeelsregistratie systemen binnen het MBO gesproken over het Lerarenregister. Het Lerarenregister bestaat al een aantal jaren op basis van vrijwilligheid. Dit laatste gaat echter veranderen. Ook komt er een Registervoorportaal en wordt de nieuwe -wettelijke- taak met betrekking tot aanleveren benoemingsgegevens bij instellingen gelegd. Een werkgroep bestaande uit een aantal MBO instellingen, OCW, DUO, MBO Raad en saMBO-ICT is al enige maanden met elkaar in gesprek over de daadwerkelijke uitvoering en implementatie. De bijeenkomst, waarbij ook OCW en DUO aanwezig waren, onderstreept  het standpunt dat de leveranciers een belangrijke schakel vormen voor een succesvolle implementatie.

De gegeven presentaties en agenda staan in de bijlage.

Er is een vervolg bijeenkomst gepland op woensdag 14 september. Betrokkenen hebben hier inmiddels bericht over gehad en zullen begin september de bijbehorende agenda ontvangen.

Reacties (0)
Geef een reactie