Inspiratieboek voor het mbo: ‘Dat kan bij ons niet!’

Hoe motiveer je mbo’ers en hoe voorkom je uitval? Hoe verklein je de kloof met het bedrijfsleven? Hoe speel je in op de snelle technologische ontwikkelingen? Hoe zorg je voor voldoende begeleide onderwijstijd wanneer studenten steeds meer online en op locatie leren? In het inspiratieboek ‘Dat kan bij ons niet!’ tonen acht succesvolle mbo-scholen in Nederland aan dat je ook binnen de huidige regelgeving wel degelijk succesvol kunt vernieuwen.

‘Dat kan bij ons niet!’ – dat is gemaakt door Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT – vraagt aandacht voor de gedurfde initiatieven van Mijn School (Graafschap College), AC Duurzaam (Alfa-college), IBS Zoomvliet College (ROC-West Brabant), Johan Cruyff College (ROC Nijmegen), Praktijkroutes (Friesland College), RIJk onderwijs (Rijn IJssel), Talentvol Ontwikkelen (Landstede MBO) en Creative Community (SintLucas).

Student écht centraal
Auteur Frans Schouwenburg, strategisch adviseur onderwijsvernieuwing bij Kennisnet: “Deze scholen laten zien wat het betekent om de student écht centraal te zetten, en welke obstakels je daarvoor moet overwinnen. Ze weten hun onderwijs om de studenten heen te bouwen, zodat ze beter onderwijs kunnen geven en beter kunnen aansluiten op de huidige maatschappij. Tegelijkertijd maakt het boek duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt door beter gebruik te maken van ict, bijvoorbeeld door de ict-deskundigheid van medewerkers te vergroten.”

Schouwenburg noemt het voorbeeld van Mijn School, onderdeel van het Graafschap College in Doetinchem, dat uitvallers actief binnenhaalt en alsnog aan een diploma helpt. “Zij draaien het probleem om en zeggen: als een student niet in het systeem past is dat geen reden voor uitval, dan moeten we goed luisteren en ons systeem aan hem of haar aanpassen.”

Of neem het Friesland College, dat opleidingen niet meer in de school laat plaatsvinden, maar in de bedrijven zelf. De begeleiders van de school komen vervolgens naar die bedrijven toe. Of het Brabantse SintLucas dat studenten leert in een netwerk te functioneren. “De netwerkwereld is de nieuwe wereld. Hier worden ze in een zogenoemde creative community gestimuleerd om vanuit verschillende disciplines met elkaar samen te werken en hun eigen bedrijf op te starten. En nadat hun opleiding is afgerond blijven oud-studenten welkom.”

Student aan het woord
Het voorwoord in het boek werd geschreven door oud-mbo-student Emma: “Op hoeveel scholen is er tijd en ruimte om fouten te mogen maken? Ik mocht eerst verkennen: wie ben ik nou eigenlijk en wat vind ík belangrijk? Om van daaruit te kijken waar ik mijn talent in kwijt kan. Daardoor kreeg ik de energie en motivatie om met plezier te leren.”

Schouwenburg wil met zijn boek laten zien hoe je maatwerk voor individuele studenten kunt realiseren. “De oplossingen die deze opleidingen bedenken voor problemen waar álle mbo-scholen tegenaan lopen, blijken erg effectief. Dat is ook voor andere sectoren, zoals het basis- en het voortgezet onderwijs, interessant.”

‘Dat kan bij ons niet!’ is vanaf 15 juni 2016 te bestellen tegen kostprijs via http://kn.nu/besteldatkanbijonsniet en gratis te downloaden op kennisnet.nl via http://kn.nu/datkanbijonsniet.

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie