Nieuws vanuit MBOcloud, mei 2016

Programma MBOcloud
Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen periode samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel en ROC Midden Nederland zijn hier leidend.

De stuurgroep heeft zich op donderdag 12 mei over de volgende vier onderwerpen gebogen:

  1. Exploitatiemodel. (Vanuit dit model kan worden bepaald welke financieringsbronnen er voor MBOcloud zijn en in welke mate zij bijdragen.)
  2. Beleidsvoorstel over het marktmeesterschap. (Wat is wijze waarop SURFmarket regie over de keten zal voeren?)
  3. De door de instellingen bepaalde voorlopige minimale functionaliteit MBOcloud. (Met welke functionele mogelijkheden plus dienstverlening kan een eerste beperkte live-gang worden gedaan?)
  4. Start van de 2e fase: de realisatie. Deze fase kent twee delen. In deel A (make or buy?) wordt gestart met het bevragen van de markt om uit te zoeken of er leveranciers zijn die (delen van het) platform tegen voor ons acceptabele/interessante voorwaarden kunnen leveren. In deel B wordt de omgeving ‘gebouwd’ met gekochte en/of zelfgemaakte functionaliteiten.

De programmabegeleidingsgroep/taskforce MBOcloud wordt op vrijdag 13 mei bijgepraat over deze onderwerpen. De resultaten van deze bijeenkomsten worden zo snel mogelijk via een nieuwsbericht op de saMBO-ICT-website bekend gemaakt.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.
Reacties (0)
Geef een reactie