Afspraken over gegevensuitwisseling BPV

Instellingen en SBB zijn onderling van elkaar afhankelijk met betrekking tot het uitwisselen van gegevens rondom de bpv. Het is duidelijk dat instellingen behoefte hebben aan goede informatie over de erkenning van instellingen. Van bestaande erkenningen is het nodig om de status van de erkenning te weten, van nieuwe stagebedrijven wil een instelling de stand van zaken rond de erkenning weten.

Aan de andere kant is het in belang van SBB, om goed toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de stagebedrijven, dat bekend is bij welke bedrijven stages worden gevolgd. Een goede vastlegging van gegevens is daarom ook voor SBB van belang.

Om de onderlinge afhankelijkheid te erkennen, is een set afspraken gemaakt tussen MBO Raad, SBB en saMBO-ICT. In deze set afspraken worden uitspraken gedaan over verantwoordelijkheden, over de kwaliteit van gegevens en over monitoring. Met deze afspraken willen we de komende tijd de kwaliteit van de gegevensuitwisseling versterken.

Reacties (0)
Geef een reactie