Marktwerking op de leermiddelenmarkt met MBOcloud

Het afgelopen jaar is de leveranciersmarkt vooruitlopend op de ontwikkeling naar MBOcloud al behoorlijk bord mbocloudin beweging gekomen. Een aantal leermiddelendistributeurs wil aansluiten op MBOcloud, waaronder nieuwe partijen op de MBO-markt. Een enkele bestaande leverancier komt al met een pilot voor een webshop die men op MBOcloud wil aansluiten: de webshop die op initiatief van de educatieve uitgevers tot stand is gebracht. Anderen zijn bezig met verbeteringen op belangrijke onderdelen van hun webshop. Voorbeelden zijn het samenstellen van de leermiddelenlijst; faciliteren van gespreid door het jaar aanschaffen door studenten; aanbieden van instrumenten waarmee de docenten zelf onderwijsmethodes kunnen samenstellen. Goed te zien dat de dynamiek in de leermiddelenmarkt zo snel toeneemt.

In bijgevoegde notitie gaan we in op deze ontwikkelingen in de markt, geven we aan wat MBOcloud hieraan toevoegt en gaan we in op de rol van SURF in het MBOcloud-traject.

160408 Marktwerking op de leermiddelenmarkt met MBOcloud

Reacties (0)
Geef een reactie