Nieuws vanuit MBOcloud, februari 2016

In de eerste week van februari mochten we tijdens onze tweejaarlijkse conferentie iedereen weer bijpraten over het programma en project MBOcloud. (Je vindt de slides terug op de conferentiepagina.) Tijdens die bijeenkomst heeft projectmanager Ruud Ramakers toegelicht wat SURF de komende periode op zal pakken. Dat zijn een drietal onderwerpen:

  1. Uitwerking van het exploitatiemodel. (Hoe(veel) gaan we betalen voor MBOcloud en welke bijdrage wordt van aansluitende leveranciers gevraagd?)
  2. Schrijven van een beleidsvoorstel over het marktmeesterschap. (Wat is de mate van regie die SURFmarket over de keten zal voeren?)
  3. Wat is de voorlopige minimale functionaliteit MBOcloud? (Met welke functionele mogelijkheden plus dienstverlening kan een beperkte live-gang worden gedaan?)

Deze drie onderwerpen worden samen met de vijf initiatief nemende scholen opgepakt. Resultaten worden voorgelegd aan de stuurgroep. Ook wordt in deze fase gesproken met mogelijke leveranciers. Ook wordt onderzocht of er leveranciers zijn die (delen van het) platform kunnen leveren.
SURF ziet de te realiseren MBOcloud-dienstverlening als een meerjarig project. Stapje voor stapje wordt toegewerkt naar de stip op de horizon. Een stip die gedurende het traject best nog wat van plek kan veranderen…!

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.
Reacties (0)
Geef een reactie