Bedrijvenbijeenkomst IBP in het mbo

Op vrijdag 26 februari zijn ruim 40 bedrijven bijgepraat over de ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de mbo sector.
Jan Bartling opende de bijeenkomst en gaf een toelichting op de “waarom IBP” en “wat gaan we doen” vraag.
Leo Bakker gaf een korte uitleg op de “hoe gaan we dat doen” vraag aan de hand van het IBP framework waarbij hij uitvoerig inging op de producten rondom beleid (documenten), mens (publicaties en masterclasses) en architectuur (documenten en architectuurplaatjes).
Ludo Cuijpers gaf een korte toelichting op de toepassing van het toetsingskader als  assessment, benchmark en review tool. Als Moens tot slot besprak de ontwikkelingen binnen het Hoger Onderwijs en de toepasbaarheid van een aantal producten binnen het MBO, VO en PO.

Nadat alle deelnemers in kleine groepjes het IBP programma besproken hadden en ook mogelijke aanvullingen en ondersteuning aanboden, sloot Jan Bartling de bijeenkomst af waarbij hij, namens alle aanwezigen, concludeerde dat het een geslaagde middag was geweest die in de toekomst herhaald gaat worden waarbij de bedrijven aangaven het wenselijk te vinden dat voortaan ook IBP functionarissen van de mbo instellingen deel zouden mogen nemen.

Reacties (0)
Geef een reactie