De vernieuwde Triple A @ncyclopedie online!

Nog net in de laatste week van 2015 is de vernieuwde Triple A encyclopedie on-line gegaan. Deze digitale versie van de Triple A encyclopedie wordt door veel scholen als referentiekader gebruikt. Vernieuwing was hard nodig, want veel van de informatie is ontstaan vanuit de toen actuele invoering van competentiegericht onderwijs. Inmiddels is er de herziene kwalificatiestructuur, wordt BRON vernieuwd en zijn er tal van nieuwe inzichten ontstaan in projecten en onderzoeken.

De actualisatie wordt in twee fases gedaan, waarvan de eerste fase nu on-line staat. De tweede fase volgt medio 2016. In deze eerste fase zijn de volgende onderwerpen verwerkt in de nieuwe Triple A encyclopedie.

  • Herziening kwalificatiestructuur
  • Doorontwikkeling BRON
  • Procesarchitectuur examinering
  • Procesmodel leermateriaal en MBO Cloud
  • Onderwijstijd
  • Terminologie en begrippenlijst herzien, door verouderde termen te vervangen en de begrippen in overeenstemming te brengen met de begrippenlijsten van Herziening MBO, MBO Raad en SBB.

In de tweede fase zullen een aantal onderwerpen worden meegenomen die nu nog sterk in ontwikkeling zijn. Denk aan aanmelden, de verdere uitwerking van de doorontwikkeling van BRON en digitale overdracht van deelnemergegevens.

Reacties (0)
Geef een reactie